Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Toán 11 (có đáp án)

Chuyên đề Toán 11 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Toán 11 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Toán 11 (có đáp án) Chuyên đề Toán 11 (có đáp án) gồm 159 bài viết là các bài tập Toán theo chuyên đề và đã có đáp án.
Các chuyên đề:
Chuyên đề: Hàm số lượng giác - phương trình lượng giác
Chủ đề: Hàm số lượng giác
Chủ đề: Phương trình lượng giác
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Tổ hợp - Xác suất
Chủ đề: Tổ hợp
Chủ đề: Xác suất
Chuyên đề: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Các dạng bài tập chương Dãy số - Cấp số cộng, cấp số nhân
Phương pháp quy nạp toán học
Dãy số
Cấp số cộng
Cấp số nhân
Chuyên đề: Giới hạn
Chủ đề: Giới hạn của dãy số
Chủ đề: Giới hạn của hàm số
Chủ đề: Hàm số liên tục
Chuyên đề: Đạo hàm
Các dạng bài tập chương Đạo hàm
Cách tính Đạo hàm
Viết phương trình Tiếp tuyến
Vi phân, đạo hàm cấp cao & ý nghĩa của đạo hàm
Chuyên đề: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Chuyên đề: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chuyên đề: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Các dạng bài tập
Chủ đề: Hai đường thẳng vuông góc
Chủ đề: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Chủ đề: Hai mặt phẳng vuông góc
Chủ đề: Khoảng cách

Mục lục Chuyên đề Toán 11 (có đáp án)

Chuyên đề: Hàm số lượng giác - phương trình lượng giác

Tổng hợp lý thuyết chương Hàm số lượng giác - phương trình lượng giác

Chủ đề: Hàm số lượng giác

Dạng 1: Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác
Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác
Dạng 2: Tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm tính chẵn, lẻ và chu kì của hàm số lượng giác
Tìm tập xác định của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Tính đơn điệu của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Xác định tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Tính chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Phương trình lượng giác

Dạng 1: Cách giải phương trình lượng giác cơ bản - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm giải phương trình lượng giác cơ bản
Dạng 2: Phương trình bậc hai với một hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm hương trình bậc hai với một hàm số lượng giác
Dạng 3: Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm phương trình bậc nhất theo sinx và cosx
Dạng 4: Phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 lượng giác
Dạng 5: Phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng
Dạng 6: Cách giải các phương trình lượng giác đặc biệt - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm giải các phương trình lượng giác đặc biệt
Dạng 7: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác thỏa mãn điều kiện - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm tìm nghiệm của phương trình lượng giác thỏa mãn điều kiện
Dạng 8: Phương pháp loại nghiệm, hợp nghiệm trong phương trình lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm phương pháp loại nghiệm, hợp nghiệm trong phương trình lượng giác
Giải phương trình lượng giác cơ bản - Chuyên đề Toán 11
Tìm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản trên khoảng (đoạn) - Chuyên đề Toán 11
Phương trình quy về phương trình lượng giác cơ bản - Chuyên đề Toán 11
Phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong khoảng, đoạn - Chuyên đề Toán 11
Tìm điều kiện của tham số m để phương trình lượng giác có nghiệm - Chuyên đề Toán 11
Điều kiện để phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx có nghiệm
Giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11
Phương trình thuần nhất bậc 2 đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11
Phương trình đối xứng, phản đối xứng đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11
Phương trình lượng giác đưa về dạng tích - Chuyên đề Toán 11
Phương trình lượng giác không mẫu mực - Chuyên đề Toán 11
Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong khoảng, đoạn - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập chương Hàm số lượng giác, Phương trình lượng giác có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập chương Hàm số lượng giác, Phương trình lượng giác có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Tổ hợp - Xác suất

Tổng hợp lý thuyết chương Tổ hợp - Xác suất

Chủ đề: Tổ hợp

Cách giải bài toán đếm số phương án
Dạng 1:Đếm số phương án liên quan đến số tự nhiên - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm đếm số phương án liên quan đến số tự nhiên
Dạng 2:Đếm số phương án liên quan đến kiến thức thực tế
Trắc nghiệm đếm số phương án liên quan đến kiến thức thực tế
Dạng 3: Bài toán đếm số tự nhiên - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm bài toán đếm số tự nhiên
Dạng 4: Bài toán xếp vị trí, phân công công việc - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm bài toán xếp vị trí, phân công công việc
Dạng 5: Bài toán tổ hợp trong hình học - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm bài toán tổ hợp trong hình học
Dạng 6: Giải phương trình, bất phương trình tổ hợp - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm giải phương trình, bất phương trình tổ hợp
Dạng 7: Xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Niu-tơn - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Niu-tơn
Dạng 8: Tính tổng trong nhị thức Niu-tơn
Trắc nghiệm tính tổng trong nhị thức Niu-tơn
60 bài tập trắc nghiệm Tổ hợp chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Tổ hợp chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Xác suất

Dạng 1: Xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố
Dạng 2: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
Dạng 3: Các quy tắc tính xác suất - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm các quy tắc tính xác suất
60 bài tập trắc nghiệm Xác suất chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Xác suất chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
Bài tập tổng hợp Tổ hợp - Xác suất

Chuyên đề: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Tổng hợp lý thuyết chương Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Các dạng bài tập chương Dãy số - Cấp số cộng, cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học

Dạng 1: Phương pháp quy nạp toán học - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm phương pháp quy nạp toán học
Cách chứng minh bằng phương pháp quy nạp cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11

Dãy số

Dạng 2: Xác định số hạng của dãy số - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm xác định số hạng của dãy số
Dạng 3: Tính đơn điệu, tính bị chặn của dãy số - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm tính đơn điệu, tính bị chặn của dãy số
Cách tìm số hạng thứ n của dãy số cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm công thức của số hạng tổng quát cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Cách xét tính đơn điệu của dãy số cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Cách xét tính bị chặn của dãy số cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11

Cấp số cộng

Dạng 4: Phương pháp giải bài tập Cấp số cộng - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm cấp số cộng
Cách chứng minh một dãy số là cấp số cộng cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm số hạng đầu tiên, công sai, số hạng thứ k của cấp số cộng cực hay - Chuyên đề Toán 11
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số cộng cực hay - Chuyên đề Toán 11
Cách chứng minh đẳng thức dựa vào tính chất của cấp số cộng cực hay - Chuyên đề Toán 11

Cấp số nhân

Dạng 5: Phương pháp giải bài tập Cấp số nhân - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm cấp số nhân
Dạng 6: Điều kiện để dãy số là cấp số cộng, cấp số nhân - Chuyên đề Toán 11
Trắc nghiệm điều kiện để dãy số là cấp số cộng, cấp số nhân
Cách chứng minh một dãy số là cấp số nhân cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm số hạng đầu tiên, công bội, số hạng thứ k của cấp số nhân cực hay - Chuyên đề Toán 11
Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số nhân cực hay - Chuyên đề Toán 11
Cách chứng minh đẳng thức dựa vào tính chất của cấp số nhân cực hay - Chuyên đề Toán 11
Bài toán thực tế về cấp số nhân cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11
Bài tập về cấp số nhân nâng cao cực hay có lời giải - Chuyên đề Toán 11

Bài tập trắc nghiệm

60 bài tập trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân có đáp án chi tiết (phần 1)

Chuyên đề: Giới hạn

Tổng hợp lý thuyết chương Giới hạn

Chủ đề: Giới hạn của dãy số

Dạng 1: Tìm giới hạn của dãy số bằng định nghĩa - Chuyên đề Toán 11
Dạng 2: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn - Chuyên đề Toán 11
Dạng 3: Tính giới hạn của dãy số - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Giới hạn của hàm số

Dạng 1: Tìm giới hạn của hàm số bằng định nghĩa - Chuyên đề Toán 11
Tìm giới hạn hàm số dạng vô định
Dạng 2: Tìm giới hạn hàm số dạng 0/0, dạng vô cùng trên vô cùng - Chuyên đề Toán 11
Dạng 3: Tìm giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng - Chuyên đề Toán 11
Dạng 4: Tìm giới hạn hàm số dạng vô cùng trừ vô cùng, vô cùng trên vô cùng - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Hàm số liên tục

Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số - Chuyên đề Toán 11
Dạng 2: Tìm m để hàm số liên tục - Chuyên đề Toán 11
40 bài tập trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án chi tiết (phần 2)

Chuyên đề: Đạo hàm

Tổng hợp lý thuyết chương Đạo hàm

Các dạng bài tập chương Đạo hàm

Cách tính Đạo hàm

Lý thuyết Đạo hàm chi tiết
Dạng 1: Tính đạo hàm bằng định nghĩa - Chuyên đề Toán 11
Dạng 2: Tính đạo hàm bằng công thức - Chuyên đề Toán 11
Dạng 3: Tính đạo hàm của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa - Chuyên đề Toán 11
Đạo hàm của các hàm số đơn giản - Chuyên đề Toán 11
Đạo hàm của hàm hợp - Chuyên đề Toán 11
Đạo hàm và các bài toán giải phương trình, bất phương trình - Chuyên đề Toán 11
Tính đạo hàm tại 1 điểm - Chuyên đề Toán 11
Tính đạo hàm của hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11
Đạo hàm và bài toán giải phương trình, bất phương trình lượng giác - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm có đáp án chi tiết (phần 2)

Viết phương trình Tiếp tuyến

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm - Chuyên đề Toán 11
Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc - Chuyên đề Toán 11
Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm - Chuyên đề Toán 11
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm - Chuyên đề Toán 11
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết hệ số góc - Chuyên đề Toán 11
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua 1 điểm - Chuyên đề Toán 11
Viết phương trình tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện cho trước - Chuyên đề Toán 11
60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến có đáp án chi tiết (phần 2)

Vi phân, đạo hàm cấp cao & ý nghĩa của đạo hàm

Dạng 1: Tìm vi phân của hàm số - Chuyên đề Toán 11
Dạng 2: Tìm đạo hàm cấp cao của hàm số - Chuyên đề Toán 11
Dạng 3: Ý nghĩa của đạo hàm - Chuyên đề Toán 11
40 bài tập trắc nghiệm Vi phân, đạo hàm cấp cao và ý nghĩa của đạo hàm có đáp án chi tiết
Cách tìm vi phân của hàm số - Chuyên đề Toán 11
Đạo hàm cấp cao của hàm số - Chuyên đề Toán 11
Ý nghĩa vật lí của đạo hàm - Chuyên đề Toán 11

Chuyên đề: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Tổng hợp lý thuyết chương Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Lý thuyết: Phép biến hình
Lý thuyết: Phép tịnh tiến
Lý thuyết: Phép đối xứng trục
Lý thuyết: Phép đối xứng tâm
Lý thuyết: Phép quay
Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Lý thuyết: Phép vị tự
Lý thuyết: Phép đồng dạng
Lý thuyết: Tổng hợp chương Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chuyên đề: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Tổng hợp lý thuyết chương Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về đường thẳng và mặt phẳng
Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm thiết diện của hình chóp - Chuyên đề Toán 11
Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm quỹ tích giao điểm của hai đường thẳng - Chuyên đề Toán 11
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về hai đường thẳng song song trong không gian
Cách chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian - Chuyên đề Toán 11
Cách chứng minh 4 điểm đồng phẳng, 3 đường thẳng đồng quy - Chuyên đề Toán 11
Cách tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng chứa 2 đường thẳng song song - Chuyên đề Toán 11
Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng chứa đường thẳng song song với đường thẳng khác - Chuyên đề Toán 11
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về đường thẳng song song với mặt phẳng
Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng. Tìm thiết diện qua 1 điểm và song song với đường thẳng - Chuyên đề Toán 11
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hai mặt phẳng song song
Cách chứng minh hai mặt phẳng song song - Chuyên đề Toán 11
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng. Thiết diện qua 1 điểm song song với mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
22 câu hỏi trắc nghiệm Phép chiếu song song chọn lọc có đáp án

Chuyên đề: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Tổng hợp lý thuyết chương Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Lý thuyết: Vectơ trong không gian
Lý thuyết: Hai đường thẳng vuông góc
Lý thuyết: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Lý thuyết: Hai mặt phẳng vuông góc
Lý thuyết: Khoảng cách
Lý thuyết: Tổng hợp chương Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Các dạng bài tập

Các phép toán vectơ trong không gian
Phân tích một vectơ theo các vectơ khác | Biểu diễn 1 vectơ theo 2, 3 vectơ không cùng phương
Điều kiện để 2 vectơ cùng phương
Điều kiện để 3 vectơ đồng phẳng
Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ
Tìm tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ

Chủ đề: Hai đường thẳng vuông góc

Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết hai đường thẳng vuông góc
Xác định góc giữa hai vecto, góc giữa hai đường thẳng
Tính tích vô hướng của hai vectơ
Hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Chủ đề: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11
Cách làm bài tập về tìm thiết diện - Chuyên đề Toán 11

Chủ đề: Hai mặt phẳng vuông góc

Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết hai mặt phẳng vuông góc
Tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian - Chuyên đề Toán 11
Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc trong không gian - Chuyên đề Toán 11
Tính độ dài đoạn thẳng trong không gian - Chuyên đề Toán 11
Xác định thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng - Chuyên đề Toán 11

Chủ đề: Khoảng cách

Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Chuyên đề Toán 11
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (sử dụng hình chiếu) - Chuyên đề Toán 11
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (dùng quan hệ song song) - Chuyên đề Toán 11
Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song - Chuyên đề Toán 11
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song - Chuyên đề Toán 11
Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau - Chuyên đề Toán 11
Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau trong không gian (dùng quan hệ song song) - Chuyên đề Toán 11