Trang chủ > Lớp 9 > Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án)

Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án) Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án) gồm 51 bài viết là các bài tập có đáp án theo chuyên đề. Loạt bài tập này là các bài tập đã được chọn lọc giúp bạn ôn tập và nâng cao kiến thức Vật Lí 9.
Trong đó:
Các dạng bài tập Điện học cực hay gồm có 20 bài viết
Các dạng bài tập Điện từ học cực hay gồm có 12 bài viết
Các dạng bài tập Quang học cực hay gồm có 16 bài viết
Các dạng bài tập Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng gồm có 3 bài viết

Mục lục Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án)

Các dạng bài tập Điện học cực hay

Dạng 1: Phương pháp Tính điện trở của sợi dây cực hay
Dạng 2: Phương pháp Tính điện trở của mạch nối tiếp cực hay
Dạng 3: Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay
Dạng 4: Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch hỗn hợp cực hay
Dạng 5: Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác
Dạng 6: Tính điện trở qua phương pháp vẽ lại mạch điện cực hay
Dạng 7: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song cực hay
Dạng 8: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay
Dạng 9: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay
Dạng 10: Cách giải Bài tập về mạch điện có biến trở cực hay
Dạng 11: Cách giải Bài tập về mạch điện có biến trở nâng cao cực hay
Dạng 12: Phương pháp giải Bài tập về mạch điện có biến trở khó cực hay
Dạng 13: Cách giải Bài tập tính công, công suất của nguồn điện cực hay
Dạng 14: Cách giải Bài tập tính công suất định mức của dụng cụ điện cực hay
Dạng 15: Phương pháp giải Bài tập tính điện năng tiêu thụ cực hay
Dạng 16: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxơ cực hay
Dạng 17: Bài tập về tính công, công suất của nguồn điện nâng cao cực hay
Dạng 18: Cách giải Bài tập tính số chỉ của Vôn kế, ampe kế có điện trở R cực hay
Dạng 19: Giải mạch bằng phương pháp điện thế nút cực hay
Dạng 20: Cách giải bài tập thí nghiệm thực hành Vật Lí 9 cực hay

Các dạng bài tập Điện từ học cực hay

Dạng 1: Dạng bài tập Ứng dụng của nam châm cực hay
Dạng 2: Cách giải bài tập Động cơ điện, máy phát điện cực hay
Dạng 3: Cách xác định chiều của đường sức từ cực hay
Dạng 4: Cách xác định chiều của lực điện từ cực hay
Dạng 5: Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ cực hay
Dạng 6: Bài tập tác dụng từ của dòng điện xoay chiều cực hay
Dạng 7: Cách giải bài tập truyền tải điện năng cực hay
Dạng 8: Phương pháp tính độ giảm điện thế cực hay
Dạng 9: Phương pháp giải bài tập điện thế truyền tải thay đổi cực hay
Dạng 10: Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay
Dạng 11: Cách tính hiệu suất truyền tải điện năng cực hay
Dạng 12: Phương pháp giải bài tập về máy biến thế cực hay

Các dạng bài tập Quang học cực hay

Dạng 1: Bài tập nhận biết nguồn sáng, vật sáng cực hay
Dạng 2: Các ứng dụng của ánh sáng trong thực tiễn
Dạng 3: Phân tích chùm sáng không đơn sắc khi đi qua lăng kính
Dạng 4: Cách xác định đường đi của tia sáng trong môi trường truyền sáng cực hay
Dạng 5: Phương pháp giải bài tập về Mắt lớp 9 cực hay
Dạng 6: Dạng bài tập nhận biết màu sắc của vật cực hay
Dạng 7: Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính hội tụ cực hay
Dạng 8: Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay
Dạng 9: Phương pháp giải bài tập xác định tiêu cự của thấu kính cực hay
Dạng 10: Cách giải bài tập xác định vị trí của vật đến thấu kính cực hay
Dạng 11: Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay
Dạng 12: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay
Dạng 13: Phương pháp giải bài tập về kính lúp cực hay
Dạng 14: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay
Dạng 15: Phương pháp giải bài tập về máy ảnh cực hay
Dạng 16: Cách giải bài tập về máy ảnh nâng cao cực hay

Các dạng bài tập Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về Các dạng năng lượng cực hay
Dạng 2: Bài tập về sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng cực hay
Dạng 3: Câu hỏi lý thuyết về Sản xuất điện năng cực hay