Trang chủ > Lớp 12 > Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 12 mới Giải SBT Tiếng Anh 12 mới gồm 12 bài viết là các bài tập Tiếng Anh 12 mới tập 1 và tập 2. Để giúp các bạn học tốt chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới (chương trình thí điểm), các bài tập này đã có đầy đủ các phần Vocabulary, Grammar, Speaking, Pronunciation, Reading, Writing, Test yourself.
Tiếng Anh 12 mới tập 1
Unit 1: Life stories

Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Skills: gồm 4 phần

Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Speaking (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

SBT Tiếng Anh 12 mới Tập 1

Unit 1: Life stories
Unit 2: Urbanisation
Unit 3: The green movement
Unit 4: The mass media
Unit 5: Cultural identity
Test yourself 1

SBT Tiếng Anh 12 mới Tập 2

Unit 6: Endangered species
Unit 7: Artificial intelligence
Unit 8: The world of work
Unit 9: Choosing a career
Unit 10: Lifelong learning
Test yourself 2