Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (cực ngắn)

Soạn Văn 12 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 12 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 12 (cực ngắn) Soạn Văn 12 gồm 75 bài viết là các bài văn soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung cần thiết và bám sát vào các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 tập 1 và 2.

Các bài viết được chia theo các tuần:

Tuần 1:

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2:

- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3:

- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

...

Mục lục Soạn Văn 12 (cực ngắn)

Soạn văn 12 Tập 1

Tuần 1

Soạn văn 12: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
Soạn văn 12: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

Soạn văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả
Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Soạn văn 12: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

Soạn văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm
Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

Soạn văn 12: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Soạn văn 12: Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
Soạn văn 12: Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
Soạn văn 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

Soạn văn 12: Phong cách ngôn ngữ khoa học
Soạn văn 12: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6

Soạn văn 12: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
Soạn văn 12: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

Soạn văn 12: Tây tiến (Quang Dũng)
Soạn văn 12: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8

Soạn văn 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả
Soạn văn 12: Luật thơ

Tuần 9

Soạn văn 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm
Soạn văn 12: Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10

Soạn văn 12: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Soạn văn 12: Luật thơ (Tiếp theo)

Tuần 11

Soạn văn 12: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Soạn văn 12: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12

Soạn văn 12: Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
Soạn văn 12: Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Soạn văn 12: Đò lèn (Nguyễn Duy)
Soạn văn 12: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13

Soạn văn 12: Sóng (Xuân Quỳnh)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

Soạn văn 12: Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Soạn văn 12: Bác ơi! (Tố Hữu)
Soạn văn 12: Tự do (P.Ê-luy-a)
Soạn văn 12 : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15

Soạn văn 12: Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

Soạn văn 12: Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
Soạn văn 12: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

Soạn văn 12: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Soạn văn 12: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
Soạn văn 12: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

Soạn văn 12: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
Soạn văn 12: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn văn 12 Tập 2

Tuần 19

Soạn văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Soạn văn 12: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

Soạn văn 12: Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

Soạn văn 12: Vợ Nhặt (Kim Lân)
Soạn văn 12: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

Soạn văn 12: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Soạn văn 12: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Tuần 23

Soạn văn 12: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Soạn văn 12: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

Soạn văn 12: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Soạn văn 12: Thực hành về hàm ý

Tuần 25

Soạn văn 12: Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Soạn văn 12: Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Soạn văn 12: Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

Soạn văn 12: Thuốc (Lỗ Tấn)
Soạn văn 12: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27

Soạn văn 12: Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Tuần 28

Soạn văn 12: Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Soạn văn 12: Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

Soạn văn 12: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Soạn văn 12: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

Soạn văn 12: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
Soạn văn 12: Phát biểu tự do

Tuần 31

Soạn văn 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính
Soạn văn 12: Văn bản tổng kết

Tuần 32

Soạn văn 12: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Soạn văn 12: Ôn tập phần làm văn

Tuần 33

Soạn văn 12: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Soạn văn 12: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
Soạn văn 12: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12