Trang chủ > Lớp 11 > Giải SBT Toán 11

Giải SBT Toán 11

Giới thiệu về Giải SBT Toán 11

Ảnh Giải SBT Toán 11 Giải SBT Toán 11 gồm 53 bài viết là các bài giải sách bài tập Toán 11.
SBT Đại số & Giải tích 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Ôn tập chương 1
Chương 2: Tổ hợp - xác suất
Ôn tập chương 2
Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Ôn tập chương 3
Chương 4: Giới hạn
Ôn tập chương 4
Chương 5: Đạo hàm
Ôn tập chương 5
Ôn tập cuối năm
Toán 11 - phần Hình học
Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Câu hỏi ôn tập chương 1
Bài tập ôn tập chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm chương 1
Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Câu hỏi ôn tập chương 2
Bài tập ôn tập chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Câu hỏi ôn tập chương 3
Bài tập ôn tập chương 3
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Bài tập ôn tập cuối năm

Mục lục Giải SBT Toán 11

SBT Đại số & Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Bài 4: Phép thử và biến cố
Bài 5: Xác suất của biến cố
Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số
Bài 2: Giới hạn của hàm số
Bài 3: Hàm số liên tục
Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương 5
Ôn tập cuối năm

SBT Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình - Bài 2: Phép tịnh tiến
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7: Phép vị tự
Bài 8: Phép đồng dạng
Câu hỏi ôn tập chương 1
Đề toán tổng hợp chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Câu hỏi ôn tập chương 2
Đề toán tổng hợp chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1: Vectơ trong không gian
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5: Khoảng cách
Câu hỏi ôn tập chương 3
Đề toán tổng hợp chương 3
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm