Trang chủ > Khác > Học Servlets (cơ bản và nâng cao)

Học Servlets (cơ bản và nâng cao)

Giới thiệu về Học Servlets (cơ bản và nâng cao)

Ảnh Học Servlets (cơ bản và nâng cao) Học Servlets (cơ bản và nâng cao) gồm có 22 bài viết. Các bài học sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm Servlets là gì? Servlets - Cài đặt môi trường, Servlets - Vòng đời, Servlets - Ví dụ, Servlets - Form Data, Servlets - Server Response, Servlets - Session Tracking, Servlets - Page Redirect...

Servlets là một phương thức độc lập trên nhiều nền tảng, dựa trên các thành phần để xây dựng ra những ứng dụng trên web, mà loại bỏ những hạn chế của các chương trình CGI. Servlets có quyền truy cập đến toàn bộ Java APIs, trong đó có JDBC API. Java Servlets là các chương trình chạy trên một Application server hoặc một Web server và thực hiện như là một tầng trung gian giữa một Yêu cầu từ HTTP client hoặc một trình duyệt web với các Database hoặc các ứng dụng trên HTTP server.

Mục lục Học Servlets (cơ bản và nâng cao)

Servlets là gì?
Servlets - Cài đặt môi trường
Servlets - Vòng đời
Servlets - Ví dụ
Servlets - Form Data
Servlets - Client Request
Servlets - Server Response
Servlets - Http Code
Servlets - Filter
Servlets - Exception
Servlets - Cookie
Servlets - Session Tracking
Servlets - Truy cập Database
Servlets - Upload File
Servlets - Date
Servlets - Page Redirect
Servlets - Hit Counter
Servlets - Auto Refresh
Servlets - Send Email
Servlets - Package
Servlets - Debug
Servlets - Đa ngôn ngữ