Trang chủ > Lớp 11 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11

Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11

Giới thiệu về Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11

Ảnh Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11 Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11 gồm 22 bài viết lý thuyết và bài tập Tiếng Việt 11.
Các bài viết xoay quanh các nội dung:
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Thao tác lập luận so sánh
Ngữ cảnh
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
Nghĩa của câu
Thao tác lập luận bác bỏ
Tiểu sử tóm tắt
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Thao tác lập luận bình luận
Phong cách ngôn ngữ chính luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Mục lục Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 11

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Thao tác lập luận so sánh
Ngữ cảnh
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
Nghĩa của câu
Thao tác lập luận bác bỏ
Tiểu sử tóm tắt
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Thao tác lập luận bình luận
Phong cách ngôn ngữ chính luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2