Trang chủ > Lớp 10 > Chuyên đề Toán 10 (có đáp án)

Chuyên đề Toán 10 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Toán 10 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Toán 10 (có đáp án) Chuyên đề Toán 10 gồm các bài viết là các bài Toán lớp 10 theo chuyên đề và có đáp án đi kèm.
Các chuyên đề:
Chuyên đề Đại số 10
Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp
Chuyên đề: Mệnh đề
Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Chuyên đề: Số gần đúng và sai số
Bài tập tổng hợp Chương Mệnh đề, Tập hợp (có đáp án)
Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Chủ đề: Đại cương về hàm số
Chủ đề: Hàm số bậc nhất
Chủ đề: Hàm số bậc hai
Bài tập tổng hợp chương
Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình
Các dạng bài tập chương Phương trình, Hệ phương trình2
Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình
Tổng hợp lý thuyết chương Bất đẳng thức. Bất phương trình
Chuyên đề: Thống kê
Tổng hợp lý thuyết chương Thống kê
Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Tổng hợp lý thuyết chương Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Chuyên đề Hình học 10
Chuyên đề: Vectơ
Tổng hợp lý thuyết chương Vectơ
Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Tổng hợp lý thuyết chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tổng hợp lý thuyết chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Chủ đề: Phương trình đường thẳng
Chủ đề: Phương trình đường tròn
Chủ đề: Phương trình đường elip

Mục lục Chuyên đề Toán 10 (có đáp án)

Chuyên đề Đại số 10

Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp

Tổng hợp lý thuyết chương Mệnh đề - Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

Lý thuyết: Mệnh đề
Dạng 1: Xác định tính đúng sai của mệnh đề
Dạng 2: Phát biểu mệnh đề điều kiện cần và đủ
Dạng 3: Phủ định mệnh đề
Bài tập tổng hợp về mệnh đề (có đáp án)

Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Lý thuyết: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Dạng 1: Cách xác định tập hợp
Dạng 2: Các phép toán trên tập hợp
Dạng 3: Giải toán bằng biểu đồ Ven
Bài tập Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (có đáp án)

Chuyên đề: Số gần đúng và sai số

Lý thuyết: Số gần đúng và sai số
Bài tập Số gần đúng và sai số (có đáp án)

Bài tập tổng hợp Chương Mệnh đề, Tập hợp (có đáp án)

Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Tự luận)
Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Trắc nghiệm - phần 1)
Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Trắc nghiệm - phần 2)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Tổng hợp lý thuyết chương Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chủ đề: Đại cương về hàm số

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số
Dạng 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số
Dạng 3: Xét tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số
Dạng 4: Bài tập về đồ thị hàm số
Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

Dạng 1: Xác định hàm số y = ax + b và sự tương giao của đồ thị hàm số
Dạng 2: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
Dạng 3: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc nhất trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

Dạng 1: Xác định Hàm số bậc hai
Dạng 2: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai
Dạng 3: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và cho bởi nhiều công thức
Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số bậc hai

Bài tập tổng hợp chương

Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập tự luận)
Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm - phần 1)
Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm - phần 2)
Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm - phần 3)

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Tổng hợp lý thuyết chương Phương trình, Hệ phương trình

Các dạng bài tập chương Phương trình, Hệ phương trình

Dạng 1: Tìm tập xác định của phương trình
Bài tập tìm tập xác định của phương trình
Dạng 2: Giải phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương
Bài tập giải phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương
Dạng 3: Giải và biện luận phương trình bậc nhất
Bài tập giải và biện luận phương trình bậc nhất
Dạng 4: Giải và biện luận phương trình bậc hai
Bài tập giải và biện luận phương trình bậc hai
Dạng 5: Nghiệm của phương trình bậc hai
Bài tập về nghiệm của phương trình bậc hai
Dạng 6: Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Bài tập phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 7: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu
Dạng 8: Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
Bài tập phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
Dạng 9: Các dạng phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai
Dạng 10: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất
Bài tập giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất
Dạng 11: Các dạng hệ phương trình đặc biệt
Bài tập các dạng hệ phương trình đặc biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Tổng hợp lý thuyết chương Bất đẳng thức. Bất phương trình

Lý thuyết: Bất đẳng thức
Lý thuyết: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Lý thuyết: Dấu của nhị thức bậc nhất
Lý thuyết: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Lý thuyết: Dấu của tam thức bậc hai
Lý thuyết: Tổng hợp chương Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chuyên đề: Thống kê

Tổng hợp lý thuyết chương Thống kê

Lý thuyết: Bảng phân bố tần số và tần suất
Lý thuyết: Biểu đồ
Lý thuyết: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Lý thuyết: Phương sai và độ lệch chuẩn
Lý thuyết: Tổng hợp chương Thống kê

Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Tổng hợp lý thuyết chương Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Lý thuyết: Cung và góc lượng giác
Lý thuyết: Giá trị lượng giác của một cung
Lý thuyết: Công thức lượng giác
Lý thuyết: Tổng hợp chương Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Chuyên đề Hình học 10

Chuyên đề: Vectơ

Tổng hợp lý thuyết chương Vectơ

Lý thuyết: Các định nghĩa
Lý thuyết: Tổng và hiệu của hai vectơ
Lý thuyết: Tích của vectơ với một số
Lý thuyết: Hệ trục tọa độ
Lý thuyết: Tổng hợp chương Vectơ

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Tổng hợp lý thuyết chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Lý thuyết: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o
Lý thuyết: Tích vô hướng của hai vectơ
Lý thuyết: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Lý thuyết: Tổng hợp chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tổng hợp lý thuyết chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Lý thuyết: Phương trình đường thẳng
Lý thuyết: Phương trình đường tròn
Lý thuyết: Phương trình đường elip
Lý thuyết: Tổng hợp chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường thẳng

Các công thức về phương trình đường thẳng
Cách tìm vecto pháp tuyến của đường thẳng
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng
Viết phương trình đoạn chắn của đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng khi biết hệ số góc
Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng
Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng
Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng
Tìm điểm đối xứng của một điểm qua đường thẳng
Cách tìm vecto chỉ phương của đường thẳng
Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng
Cách chuyển dạng phương trình đường thẳng: tổng quát sang tham số, chính tắc
Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song (vuông góc) với 1 đường thẳng
Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng
Tìm hình chiếu của 1 điểm lên đường thẳng
Tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước
Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước
Viết phương trình đường thẳng d’ đối xứng với đường thẳng d qua 1 điểm
Các bài toán cực trị liên quan đến đường thẳng
Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Tìm điểm thuộc đường thẳng có độ dài thỏa mãn điều kiện
Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
Vị trí tương đối của 2 điểm với đường thẳng: cùng phía, khác phía
Cách xác định góc giữa hai đường thẳng
Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và tạo với d’ một góc
Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng

Chủ đề: Phương trình đường tròn

Cách nhận dạng, xác định phương trình đường tròn: tìm tâm, bán kính
Viết phương trình đường tròn biết tâm, bán kính, đường kính
Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng
Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm (đường tròn ngoại tiếp tam giác)
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm, đi qua 1 điểm
Vị trí tương đối của hai đường tròn, của đường thẳng và đường tròn
Lập phương trình đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước
Viết phương trình đường tròn C’ đối xứng với đường tròn C qua 1 điểm, 1 đường thẳng
Các dạng bài tập khác về đường tròn trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường elip

Tìm tiêu điểm, tiêu cự, tâm sai, trục lớn, trục nhỏ của Elip
Viết phương trình chính tắc của Elip
Lập phương trình Elip đi qua 2 điểm hoặc qua 1 điểm thỏa mãn điều kiện
Tìm giao điểm của đường thẳng và Elip
Các dạng bài tập khác về đường Elip