Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 VNEN

Soạn Văn 6 VNEN

Giới thiệu về Soạn Văn 6 VNEN

Ảnh Soạn Văn 6 VNEN Soạn Văn 6 VNEN, gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 16 bài viết, nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Thánh Gióng (trang 3 Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
....
Bài 16: Luyện tập tổng hợp (trang 97 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Tập 2: gồm 17 bài viết, nội dung cụ thể như sau:
Bài 17: Bài học đường đời đầu tiên (trang 3 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
...
Bài 32: Chương trình địa phương - Củng cố kiến thức Ngữ văn (trang 111 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN) và 1 bài Ôn tập cuối năm (trang 116 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN).
Soạn Văn 6 VNEN giúp cho các em học sinh có được hướng dẫn để trả lời các câu hỏi trong sách ngữ văn 6 VNEN, giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn, hiểu bài sâu hơn và qua đó thêm yêu thích môn Ngữ văn này.

Mục lục Soạn Văn 6 VNEN

Soạn văn 6 VNEN Tập 1

Bài 1: Thánh Gióng (trang 3 Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 2: Tìm hiểu chung về văn tự sự (trang 11 Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 3: Sơn Tinh Thủy Tinh (trang 16 sgk Ngữ văn tập 1 VNEN)
Bài 4: Cách làm bài văn tự sự (trang 23 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 5: Hiện tượng chuyển nghĩa của từ (trang 28 sgk Ngữ văn 6 tập 1)
Bài 6: Thạch Sanh (trang 33 sgk Ngữ văn 6 tập 1)
Bài 7: Em bé thông minh (trang 43 sgk Ngữ văn 6 tập 1)
Bài 8: Danh từ (trang 53 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 9: Thứ tự kể trong văn tự sự (trang 57 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 10: Ếch ngồi đáy giếng (trang 64 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 11: Cụm danh từ (trang 72 sgk Ngữ văn 6 VNEN)
Bài 12: Treo biển (trang 77 sgk Ngữ văn 6 VNEN)
Bài 13: Ôn tập truyện dân gian (trang 83 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 14: Động từ và cụm động từ (trang 85 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 15: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng (trang 89 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)
Bài 16: Luyện tập tổng hợp (trang 97 sgk Ngữ văn 6 tập 1 VNEN)

Soạn văn 6 VNEN Tập 2

Bài 17: Bài học đường đời đầu tiên (trang 3 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 18: Sông nước Cà Mau (trang 12 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 19: Bức tranh của em gái tôi (trang 24 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 20: Vượt thác (trang 31 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 21: Buổi học cuối cùng (trang 40 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 22: Đêm nay Bác không ngủ (trang 50 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 23: Lượm (trang 56 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 24: Cô Tô (trang 64 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 25: Cây tre Việt Nam (trang 71 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 26: Câu trần thuật đơn có từ là (trang 81 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 27: Ôn tập truyện và kí (trang 84 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 28: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (trang 87 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 29: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (trang 92 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 30: Ôn tập về dấu câu (trang 103 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 31: Ôn tập phần Văn và Tập làm văn (trang 107 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 32: Chương trình địa phương - Củng cố kiến thức Ngữ văn (trang 111 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)
Bài 33: Ôn tập cuối năm (trang 116 sgk Ngữ văn 6 tập 2 VNEN)