Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần chính:
Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) gồm 4 chương với 14 bài viết.
Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm 5 chương với 9 bài viết.
Phần 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 gồm 2 chương với 8 bài viết.
Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành các bài tập trong sách Lịch sử 8 một cách chính xác, ngắn gọn, từ đó thêm nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

Mục lục Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (LS 8 bài 1)
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18 ( LS 8 bài 2)
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (LS 8 bài 3)
Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác ( LS 8 bài 4 )

Chương II: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Công xã Pa-ri 1871 (LS 8 bài 5)
Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 (LS 8 bài 6)
Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 (LS 8 bài 7)
Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 - 19 (LS 8 bài 8)

Chương III: Châu Á thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20

Ấn Độ thế kỉ 18 - Đầu thế kỉ 20 (LS 8 bài 9)
Trung Quốc giữa thế kỉ 19 - Đầu thế kỉ 20 (LS 8 bài 10)
Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 (LS 8 Bài 11)
Nhật Bản giữa thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 (LS 8 Bài 12)

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (LS 8 Bài 13)
Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917) (LS 8 Bài 14)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (LS 8 Bài 15)
Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (LS 8 Bài 16)

Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (LS 8 Bài 17)
Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (LS 8 Bài 18)

Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (LS 8 Bài 19)
Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) (LS 8 Bài 20)

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (LS 8 Bài 21)

Chương V: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20 (LS 8 Bài 22)
Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (LS 8 Bài 23)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (LS 8 Bài 24)
Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) (LS 8 Bài 25)
Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19 (LS 8 Bài 26)
Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19 (LS 8 Bài 27)
Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 (LS 8 Bài 28)

Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (LS 8 Bài 29)
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 (LS 8 Bài 30)
Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 (LS 8 Bài 31)