Trang chủ > Lớp 7 > Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án

Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án gồm tất cả 21 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
Lý thuyết Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
........
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA
Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án giúp các em học sinh tổng hợp những kiến thức chính về môn tin học và hoàn thành các dạng bài tập trắc nghiệm một cách xuất sắc.

Mục lục Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Tin học 7 có đáp án

Lý thuyết, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 chọn lọc có đáp án

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
Lý thuyết Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
Lý thuyết Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
Lý thuyết Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Thao tác với bảng tính
Lý thuyết Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Định dạng trang tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Trình bày và in trang tính
Lý thuyết Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Lý thuyết Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa
Lý thuyết Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA
Chương 1: Chương trình bảng tính
Chương 2: Phần mềm học tập