Trang chủ > Lớp 12 > Chuyên đề Hóa 12 (có đáp án)

Chuyên đề Hóa 12 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 12 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Hóa 12 (có đáp án) Chuyên đề Hóa 12 gồm có 35 bài viết là các bài tập Hóa học có đáp án theo các chuyên đề.
Phần 1: Bài tập tổng hợp cơ bản, nâng cao
Phần 2: Các dạng bài tập
Chuyên đề: Este - Lipit
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Este - Lipit
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Cacbohiđrat
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Cacbohiđrat
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Amin, amino axit và protein
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Amin, amino axit và protein
Bài tập trắc nghiệm
Tổng hợp Lý thuyết chương Polime và vật liệu polime
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Polime và vật liệu polime
Chuyên đề: Đại cương về kim loại
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Đại cương về kim loại
Bài tập trắc nghiệm 0 5
Chuyên đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Sắt và một số kim loại quan trọng
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Phân biệt một số chất vô cơ
Bài tập trắc nghiệm
Chuyên đề: Hóa học và vấn đề môi trường
11 phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hữu cơ, vô cơ cực hay

Mục lục Chuyên đề Hóa 12 (có đáp án)

Bài tập về Kim loại kiềm cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Nhôm cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Crom (Cr) cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Đồng (Cu) và hợp chất của đồng cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Saccarozơ nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Saccarozơ cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Peptit nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Polime cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Peptit cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Glucozo nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Glucozo cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Este nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Este cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Amino Axit nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Amino Axit cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập Amin nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập Amin cơ bản có lời giải chi tiết
Bài tập về Sắt (Fe) cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Niken (Ni), Kẽm (Zn), Thiếc (Sn), Chì (Pb) cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Hợp chất của Sắt cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Kim loại kiềm thổ cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Hợp chất của nhôm cực hay có lời giải chi tiết
Bài tập về Hợp chất của kim loại kiềm cực hay có lời giải chi tiết

Phần 1: Bài tập tổng hợp cơ bản, nâng cao

Bài tập về Hợp chất của kim loại kiềm thổ cực hay có lời giải chi tiết

Chuyên đề: Este - Lipit

Phần 2: Các dạng bài tập

Bài tập về Hợp chất của Crom cực hay có lời giải chi tiết
Tổng hợp Lý thuyết chương Este - Lipit

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Este - Lipit

6 dạng bài tập về Este trong đề thi Đại học có giải chi tiết
2 dạng bài tập về Lipit, Chất béo trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tính chất hóa học và tên gọi của este
Dạng 2: Các phản ứng hóa học của este
Dạng 3: Cách điều chế, nhận biết este
Dạng 4: Bài toán về phản ứng đốt cháy este
Dạng 5: Bài toán về phản ứng thủy phân
Dạng 6: Xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo
Dạng 7: Bài toán về chất béo
Dạng 8: Hiệu suất phản ứng este hóa
30 bài tập este trong đề thi Đại học
30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết este có đáp án
Dạng bài tập cách gọi tên este
Dạng bài tập các phản ứng hóa học của este
Dạng bài tập cách nhận biết este
Dạng bài tập phản ứng đốt cháy este
Dạng bài tập phản ứng thủy phân este
Bài tập phản ứng thủy phân este đa chức
Dạng bài tập phản ứng este hóa
Dạng bài tập phản ứng khử este
Phương pháp điều chế và ứng dụng của este
Bài tập về este đa chức
Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng đốt cháy
Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng xà phòng hóa
Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng thủy phân
Bài tập hỗn hợp este đơn chức tham gia phản ứng xà phòng hóa
Bài tập về hỗn hợp este hay có đáp án
Dạng bài tập phản ứng thủy phân lipit
Xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi
Dạng bài tập phản ứng xà phòng hóa
Bài tập tính khối lượng xà phòng
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về chất giặt rửa
Dạng bài tập xác định chỉ số xà phòng hóa của chất béo
Cách làm bài tập về chất béo
Dạng bài tập về hiệu suất phản ứng este hóa

Bài tập trắc nghiệm

150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 4)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)
150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Tổng hợp Lý thuyết chương Cacbohiđrat

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Cacbohiđrat

3 dạng bài tập về Glucozơ, Fructozơ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
6 dạng bài tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbohidrat
Dạng 2: Các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
Dạng 3: Nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
Dạng 4: Phản ứng tráng bạc của glucozo
Dạng 5: Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo
Dạng 6: Xác định công thức phân tử cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Amin, amino axit và protein

Tổng hợp Lý thuyết chương Amin, amino axit và protein

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Amin, amino axit và protein

7 dạng bài tập về Amin trong đề thi Đại học có giải chi tiết
4 dạng bài tập về Amino axit trong đề thi Đại học có giải chi tiết
3 dạng bài tập về Peptit, Protein trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Dạng bài tập về viết đồng phân, gọi tên Amin, Amino Axit
Dạng 2: Nhận biết Amin, Amino Axit
Dạng 3: Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit
Dạng 4: Tính chất của Amin, Amino Axit
Dạng 5: Cách xác định công thức Amin, Amino Axit
Dạng 6: Các dạng bài tập về Amin, Amino Axit
Dạng 7: Các dạng bài tập về Protein, Peptit
30 bài tập Amin, Amino Axit, Protein trong đề thi Đại học
30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Amin, Amino Axit, Protein có đáp án
Cách viết đồng phân Amin, Amino Axit
Cách gọi tên Amin, Amino Axit
Phương pháp nhận biết Amin, Amino Axit
Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit
Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng cháy
Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit
So sánh tính bazo của các Amin, Amino Axit
Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch muối
Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit
Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch axit và dung dịch Brom
Dạng bài tập tính lưỡng tính của Amino Axit
Bài tập về muối của Amino Axit, este của Amino Axit
Bài tập thủy phân peptit và protein
Dạng bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2
Dạng bài tập phản ứng ankyl hóa amin
Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của anilin
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế amin
Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với bazo
Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit
Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit
Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit
Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit
Dạng bài tập phản ứng màu biure của peptit
Các phản ứng thủy phân peptit và protein
Các phản ứng màu đặc trưng của protein

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit - Protein có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Polime và vật liệu polime

Tổng hợp Lý thuyết chương Polime và vật liệu polime

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Polime và vật liệu polime

4 dạng bài tập về Polime trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về polime
Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của polime
Dạng 3: Phản ứng trùng hợp polime
Dạng 4: Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime
Bài tập polime trong đề thi đại học
30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về polime có đáp án
Bài tập về danh pháp, phân loại polime
Bài tập về gọi tên các polime quan trọng thường gặp
Dạng bài tập về các loại chất dẻo
Dạng bài tập về phân loại tơ
Dạng bài tập về các loại cao su quan trọng thường gặp
Dạng bài tập về tính chất của polime
Dạng bài tập về ứng dụng của polime
Dạng bài tập về điều chế, tổng hợp các polime quan trọng
Dạng bài tập tính hệ số polime hóa (Tính số mắt xích)
Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích
Bài toán về phản ứng đốt cháy polime
Bài toán hiệu suất phản ứng polime hóa
Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC
Bài tập về phản ứng trùng hợp
Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên
Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime
Sơ đồ điều chế Cao su Buna
Sơ đồ điều chế PVC

Bài tập trắc nghiệm

50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Đại cương về kim loại

Tổng hợp Lý thuyết chương Đại cương về kim loại

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Đại cương về kim loại

5 dạng bài tập về kim loại trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tính chất chung của kim loại
Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại
Dạng 3: Các dạng bài tập về dãy điện hóa kim loại và pin điện hóa
Dạng 4: Phương pháp giải các bài toán về kim loại
Dạng 5: Kim loại tác dụng với dung dịch axit
Dạng 6: Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài tập trắc nghiệm

80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Tổng hợp Lý thuyết chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

6 dạng bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tính chất chung của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
Dạng 3: Nhận biết, điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
Dạng 4: Bài toán xác định tên kim loại
Dạng 5: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Dạng 6: Tính lưỡng tính của nhôm
Dạng 7: Phản ứng nhiệt nhôm
Dạng 8: Các dạng bài tập về muối cacbonat
Dạng 9: Các dạng bài tập về nước cứng

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Sắt và một số kim loại quan trọng

Tổng hợp Lý thuyết chương Sắt và một số kim loại quan trọng

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng

6 dạng bài tập Crom, Sắt, Đồng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom
Dạng 2: Nhận biết, điều chế sắt và hợp chất của sắt
Dạng 3: Sắt tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng
Dạng 4: Kim loại tác dụng với axit, muối
Dạng 5: Xác định tên kim loại và oxit kim loại
Dạng 6: Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ
Bài tập Crom, Sắt, Đồng trong đề thi Đại học
30 câu hỏi lý thuyết trọng tâm về Crom, Sắt, Đồng
Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng
Phương pháp nhận biết Crom, Sắt, Đồng
Bài toán sắt tác dụng với axit
Bài toán sắt tác dụng với HNO3 (axit clohidric)
Bài toán sắt tác dụng với H2SO4 (axit sunfuric) đặc nóng
Bài toán sắt tác dụng với dung dịch muối
Phương pháp quy đổi để giải nhanh các bài toán oxit sắt
Bài toán xác định tên kim loại Cr, Fe, Cu
Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
Hợp chất sắt tác dụng với axit
Bài tập về tính oxi hóa của muối Sắt 3 III
Bài tập về muối của kim loại chuyển tiếp Fe, Cu, Ag, Zn
Bài tập crom tác dụng với axit
Bài tập về tính khử của hợp chất crom 2 (II)
Tính lưỡng tính của hợp chất Crom 3 (III)
Tính oxi hóa của hợp chất Crom 6 (VI)
Bài tập Đồng (Cu) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) đặc nóng, axit nitric (HNO3)
Bài tập Đồng và hợp chất của đồng tác dụng với axit
Bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
Định nghĩa, tính chất, bài tập muối Crommat và muối Đicrommat
Dạng bài tập Sắt tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
Câu hỏi trắc nghiệm Phân loại gang và nguyên tắc sản xuất gang
Câu hỏi trắc nghiệm Phân loại thép và quy trình sản xuất thép
Đồng tác dụng với phi kim (O, Cl, S)
Câu hỏi lý thuyết một số hợp chất quan trọng của đồng
Phương pháp điều chế Sắt (Fe) và hợp chất của sắt
Phương pháp điều chế Đồng (Cu) và Ứng dụng của Đồng

Bài tập trắc nghiệm

150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 4)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)
150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ

Tổng hợp Lý thuyết chương Phân biệt một số chất vô cơ

Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Phân biệt một số chất vô cơ

Cách làm bài tập nhận biết chất hóa học cực hay, chi tiết
Cách làm bài tập tách chất hóa học cực hay, chi tiết
Dạng 1: Các dạng bài tập về nhận biết, tách chất
Dạng 2: Các bài toán về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử

Bài tập trắc nghiệm

40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Hóa học và vấn đề môi trường

Câu hỏi thực tiễn hóa học trong đề thi Đại học cực hay
40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

11 phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hữu cơ, vô cơ cực hay

Phương pháp bảo toàn điện tích

Phương pháp bảo toàn điện tích trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp bảo toàn electron

Phương pháp bảo toàn electron trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học cực hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học cực hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp đường chéo

Phương pháp đường chéo trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp đường chéo trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp đường chéo trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp trung bình

Phương pháp trung bình trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp trung bình trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp trung bình trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp quy đổi

Phương pháp quy đổi trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp quy đổi trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp tăng giảm khối lượng

Phương pháp tăng giảm khối lượng trong hóa học cực hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp tăng giảm khối lượng trong hóa học hữu cơ hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12
Phương pháp tăng giảm khối lượng trong hóa học vô cơ hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn

Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn trong hóa học cực hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp chọn đại lượng thích hợp

Phương pháp chọn đại lượng thích hợp trong hóa học cực hay, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12

Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải - Chuyên đề Hóa 12