Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất) Giải BT Địa Lí 11 gồm 29 bài viết là các bài tập ngắn bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa Địa Lí 11. Loạt bài viết này giúp các bạn ôn lại những kiến thức và làm quen với các câu hỏi thường gặp trong các kì thi chính thức.
A - Khái quát nền kinh tế - xã hội của thế giới
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
B - Địa lí khu vực và quốc gia
Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
Bài 8: Liên bang Nga
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Mục lục Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội của thế giới

Địa Lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 5 : Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

B - Địa lí khu vực và quốc gia

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Bài 8: Liên bang Nga

Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Địa Lí 11 Bài 12 Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Địa Lí 11 Bài 12 Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a - Giải BT Địa Lí 11 (ngắn nhất)