Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4

Soạn Tiếng Việt lớp 4

Giới thiệu về Soạn Tiếng Việt lớp 4

Ảnh Soạn Tiếng Việt lớp 4 Soạn Tiếng Việt lớp 4 gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 18 tuần với 141 bài viết. Trong đó Tuần 10- Ôn tập giữa học kì I, tuần 18- Ôn tập học kì I.
Tập 2: gồm 17 tuần với 133 bài viết. Trong đó Tuần 28- Ôn tập giữa học kì II, Tuần 35- Ôn tập cuối học kì II.
Như vậy, tổng hợp Soạn Tiếng Việt lớp 4 gồm tất cả 274 bài viết giúp cho các em học sinh hiểu kỹ bài sâu hơn, gợi ý cách trả lời chính xác, các trình bày bài rõ ràng, rành mạch.

Mục lục Soạn Tiếng Việt lớp 4

Tiếng Việt 4 Tập 1

Thương người như thể thương thân - Tuần 1

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả: Nghe - viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng (trang 7 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể ( trang 8 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Mẹ ốm (trang 10 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? (trang 11 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Nhân vật trong truyện (trang 13 sgk Tiếng Việt 4)

Thương người như thể thương thân - Tuần 2

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) (trang 16 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học (trang 16 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết (trang 17 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 18 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Truyện cổ nước mình (trang 20 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật (trang 21 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Dấu hai chấm (trang 23 skg Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện (trang 24 sgk Tiếng Việt 4)

Thương người như thể thương thân - Tuần 3

Tập đọc: Thư thăm bạn (trang 26 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà (trang 26 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( trang 29 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Người ăn xin (trang 31 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật (trang 32 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết (trang 33 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Viết thư (trang 34 sgk Tiếng Việt 4)

Măng mọc thẳng - Tuần 4

Tập đọc: Một người chính trực (Trang 37 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Truyện cổ nước mình (trang 37 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy (trang 39 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính (trang 40 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Tre Việt Nam (trang 42 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Cốt truyện (trang 43 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy (trang 43 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện (trang 45 sgk Tiếng Việt 4)

Măng mọc thẳng - Tuần 5

Tập đọc: Những hạt thóc giống (trang 47 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Những hạt thóc giống (trang 47 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng (trang 48 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 49 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Gà trống và Cáo (trang 51 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Viết thư (trang 52 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Danh từ (trang 53 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (trang 54 sgk Tiếng Việt 4)

Măng mọc thẳng - Tuần 6

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An - đrây - ca (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng (trang 58 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 58 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Chị em tôi (trang 61 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện (trang 64 sgk Tiếng Việt 4)

Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 7

Tập đọc: Trung thu độc lập (trang 67 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả: Gà Trống và Cáo (trang 67 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Lời ước dưới trăng (trang 69 sgk Tiếng Việt)
Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai (trang 72 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện (trang 73 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (trang 74 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 75 sgk Tiếng Việt 4)

Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 8

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ (trang 77 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Trung thu độc lập (trang 77 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (trang 79 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 80 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh (trang 82 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 82 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép (trang 83 sgk Tiếng Việt)
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 84 sgk Tiếng Việt 4)

Trên đôi cánh ước mơ - Tuần 9

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ (trang 86 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Thợ rèn (trang 86 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ (trang 87 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 88 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Điều ước của vua Mi - đát ?(trang 91 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 91 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Động từ (trang 94 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (trang 95 sgk Tiếng Việt 4)

Ôn tập giữa học kì I - Tuần 10

Tiết 1 (trang 96 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 3 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 4 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 5 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 6 (trang 99 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 7 (trang101 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 8 (trang 101 sgk Tiếng Việt 4)

Có chí thì nên - Tuần 11

Tập đọc: Ông Trạng thả diều (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Nếu chúng mình có phép lạ (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ (trang 106 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Bàn chân kì diệu (trang 107 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Có chì thì nên (trang 109 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân (trang 109 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Tính từ (trang 111 sgk Tiếng Việt)
Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện (trang 113 sgk Tiếng Việt 4)

Có chí thì nên - Tuần 12

Tập đọc: (trang 116 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực (trang 116 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực (trang 118 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 119 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Vẽ trứng (trang 121 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện (trang 122 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo) (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Kể chuyện (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)

Có chí thì nên - Tuần 13

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao (trang 126 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả: Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao (trang 126 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực (trang 127 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến tham gia (trang 128 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Văn hay chữ tốt (trang 130 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi (trang 131 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện (trang 132 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng sáo diều - Tuần 14

Tập đọc: Chú đất nung (trang 135 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo búp bê (trang 135 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi (trang 137 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Búp bê của ai? (trang 138 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo) (trang 140 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác (trang 142 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật (trang 140 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng sáo diều - Tuần 15

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ (trang 147 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Cánh diều tuổi thơ (trang 147 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi (trang 147 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 148 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Tuổi ngựa (trang 150 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật (trang 151 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (trang 152 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Quan sát đồ vật (trang 154 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng sáo diều - Tuần 16

Tập đọc: Kéo co (trang 156 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Kéo co (trang 156 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi (trang 147 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Trong quán ăn (trang 160 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương (trang `160 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu kể (trang 161 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật (trang 162 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng sáo diều - Tuần 17

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (trang 164 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Mùa đông trên rẻo cao (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? (trang 167 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ (trang 167 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) (trang 169 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật (trang 170 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (trang 171 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật (trang 172 sgk Tiếng Việt 4)

Ôn tập học kì I - Tuần 18

Tiết 1 (trang 174 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 2 (trang174 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 3 (trang 174 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 4 (trang 175 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 5 (trang 175 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 6 (trang 175 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 7
Tiết 8 (trang 177 sgk Tiếng Việt 4)

Tiếng Việt 4 Tập 2

Người ta là hoa đất - Tuần 19

Tập đọc: Bốn anh tài (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Kim tự tháp Ai Cập (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (trang 7 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần (trang 8 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người (trang 10 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật (trang 10 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng (trang 11 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật (trang 11 sgk Tiếng Việt 4)

Người ta là hoa đất - Tuần 20

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo) (trang 14 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (trang 14 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (trang 16 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 16 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn (trang 18 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (trang 18 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe (trang 19 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương (trang 19 sgk Tiếng Việt 4)

Người ta là hoa đất - Tuần 21

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (trang 22 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Chuyện cổ tích về loài người (trang 22 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? (trang 24 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 25 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Bè xuôi sông La (trang 27 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu Ai thế nào ? (trang 30 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (trang 32 sgk Tiếng Việt 4)

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 22

Tập đọc: Sầu riêng (trang 35 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng (trang 35 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? (trang 37 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Con vịt xấu xí (trang 37 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Chợ tết (trang 39 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối (trang 39 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (trang 40 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (trang 41 sgk Tiếng Việt 4)

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 23

Tập đọc: Hoa học trò ( trang 44 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Chợ Tết (trang 44 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang (trang 46 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 47 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (trang 49 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (trang 41 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (trang 52 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (trang 53 sgk Tiếng Việt 4)

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 24

Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn (trang 55 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân (trang 56 sgk Tiếng Việt)
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? (trang 57 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 58 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá (trang 60 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (trang 61 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Tóm tắt tin tức (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)

Những người quả cảm - Tuần 25

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển (trang 67 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Khuất phục tên cướp biển (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (trang 69 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Những chú bé không chết (trang 70 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trang 72 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức (trang 73 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm (trang 73 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trog bài văn miêu tả cây cối (trang 75 sgk Tiếng Việt 4)

Những người quả cảm - Tuần 26

Tập đọc: Thắng biển (trang 77 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Thắng biển (trang 77 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? (trang 78 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 79 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy (trang 81 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (trang 82 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm (trang 83 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối (trang 84 sgk Tiếng Việt 4)

Những người quả cảm - Tuần 27

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay! (trang 86 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trang 86 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu khiến (trang 88 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 89 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Con sẻ (trang 91 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Miêu tả cây cối (trang 92 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Cách đặt cầu khiến (trang 93 sgk Tiếng Việt 4)

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 28

Tiết 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 2 (trang 96 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 3 (trang 96 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 4 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 5 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 6 (trang 98 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 7 (trang 99 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 8 (trang 100 sgk Tiếng Việt 4)

Khám phá thế giới - Tuần 29

Tập đọc: Đường đi Sa Pa (trang 103 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...? (trang 103 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng (trang 106 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến ? (trang 108 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức (trang 109 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (trang 111 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật (trang 113 sgk Tiếng Việt 4)

Khám phá thế giới - Tuần 30

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất (trang 115 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Đường đi Sa Pa (trang 115 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm (trang 116 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 117 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Dòng sông mặc áo (trang 119 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật (trang 120 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Câu cảm (trang 121 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 122 sgk Tiếng Việt 4)

Khám phá thế giới - Tuần 31

Tập đọc: Ăng-co Vát (trang 124 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Nghe lời chim nói (trang 125 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu (trang 126 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 127 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Con chuồn chuồn nước (trang 128 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật (trang 128 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (trang 129 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (trang 130 sgk Tiếng Việt 4)

Tình yêu cuộc sống - Tuần 32

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (trang 133 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Vương quốc vắng nụ cười (trang 133 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (trang 135 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Khát vọng sống (trang 136 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề (trang 137 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (trang 139 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (trang 141 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật (trang 141 sgk Tiếng Việt 4)

Tình yêu cuộc sống - Tuần 33

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) (trang 144 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nhớ - viết): Ngắm trăng. Không đề (trang 144 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời (trang 145 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 146 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Con chim chiền chiện (trang 149 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Miêu tả con vật (trang 149 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (trang 150 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 152 sgk Tiếng Việt 4)

Tình yêu cuộc sống - Tuần 34

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ (trang 154 sgk Tiếng Việt 4)
Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược (trang 154 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời (trang 155 sgk Tiếng Việt 4)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 156 sgk Tiếng Việt 4)
Tập đọc: Ăn 'mầm đá' (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (trang 160 sgk Tiếng Việt 4)
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 161 sgk Tiếng Việt 4)

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Tiết 1 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 4 (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 5 (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 6 (trang 165 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 7 (trang 167 sgk Tiếng Việt 4)
Tiết 8 (trang 168 sgk Tiếng Việt 4)