Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Vật Lí 9

Giải BT Vật Lí 9

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 9

Ảnh Giải BT Vật Lí 9 Giải BT Vật Lí 9 gồm 62 bài viết là phương pháp giải bài tập môn Vật Lí lớp 9. Chương trình Vật Lí 9 có 4 chương:
Chương 1: Điện học gồm các bài:
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm, Đoạn mạch nối tiếp, Đoạn mạch song song, Bài tập vận dụng định luật Ôm, Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn...
Chương 2: Điện từ học gồm các bài:
Nam châm vĩnh cửu, Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường, Từ phổ - Đường sức từ, Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua, Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện, Ứng dụng của nam châm...
Chương 3: Quang học gồm các bài:
Kính lúp, Bài tập quang hình học, Ánh sáng trắng và ánh sáng màu, Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu...
Chương 4: Sự bảo toàn và chuyện hóa năng lượng
Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Định luật bảo toàn năng lượng

Mục lục Giải BT Vật Lí 9

Chương 1: Điện học

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - trang 4 SGK Vật Lý 9
Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 5: Đoạn mạch song song - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 6:Bài tập vận dụng định luật Ôm - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
Bài 12: Công suất điện - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 16: Định luật Jun - Lenxo - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxo - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 18: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I 2 trong định luật Jun-Lenxo - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Sách giáo khoa Vật Lý 9
Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Chương 2: Điện từ học

Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
Bài 26: Ứng dụng của nam châm
Bài 27: Lực điện từ
Bài 28: Động cơ điện một chiều
Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Bài 33: Dòng điện xoay chiều
Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
Bài 37: Máy biến thế
Bài 38: Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế
Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học

Chương 3: Quang học

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Bài 42: Thấu kính hội tụ
Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Bài 44: Thấu kính phân kì
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Bài 48: Mắt
Bài 49: Mắt cận và mắt lão
Bài 50: Kính lúp
Bài 51: Bài tập quang hình học
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD
Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
Bài 61: Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện
Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân