Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Sinh học 6

Giải BT Sinh học 6

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 6

Ảnh Giải BT Sinh học 6 Giải BT Sinh học 6 gồm có tất cả 52 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Mở đầu Sinh học gồm 2 bài viết
Phần Đại cương về giới Thực vật gồm 2 bài viết
Chương 1: Tế bào thực vật gồm 4 bài viết
....
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm 3 bài viết
Giải BT Sinh 6 giúp các em học sinh lớp 6 thêm nắm chắc kiến thức về bộ môn sinh học, hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách Sinh học 6 đủ ý nhất, chính xác nhất!

Mục lục Giải BT Sinh học 6

Mở đầu Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống (trang 5 sgk Sinh học 6)
Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học (trang 9 sgk Sinh học 6)

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật (trang 12 sgk Sinh học 6)
Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (trang 15 sgk Sinh học 6)

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (trang 19 sgk Sinh học 6)
Bài 6: Quan sát tế bào thực vật (trang 22 sgk Sinh học 6)
Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật (trang 25 sgk Sinh học 6)
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào (trang 28 sgk Sinh học 6)

Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ (trang 31 sgk Sinh học 6)
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ (trang 33 sgk Sinh học 6)
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (trang 37 sgk Sinh học 6)
Bài 12: Biến dạng của rễ (trang 42 sgk Sinh học 6)

Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân (trang 45 sgk Sinh học 6)
Bài 14: Thân dài ra do đâu ? (trang 47 sgk Sinh học 6)
Bài 15: Cấu tạo trong của thân non (trang 50 sgk Sinh học 6)
Bài 16: Thân to ra do đâu? (trang 52 sgk Sinh học 6)
Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân (trang 56 sgk Sinh học 6)
Bài 18: Biến dạng của thân (trang 59 sgk Sinh học 6)

Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá (trang 64 sgk Sinh học 6)
Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá (trang 67 sgk Sinh học 6)
Bài 21: Quang hợp (trang 70 sgk Sinh học 6)
Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (trang 76 sgk Sinh học 6)
Bài 23: Cây hô hấp không? (trang 79 sgk Sinh học 6)
Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu (trang 82 sgk Sinh học 6)
Bài 25: Biến dạng của lá (trang 85 sgk Sinh học 6)

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (trang 88 sgk Sinh học 6)
Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người (trang 91 sgk Sinh học 6)

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa (trang 95 sgk Sinh học 6)
Bài 29: Các loại hoa (trang 98 sgk Sinh học 6)
Bài 30: Thụ phấn (trang 100 sgk Sinh học 6)
Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa (trang 104 sgk Sinh học 6)

Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả (trang 107 sgk Sinh học 6)
Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt (trang 109 sgk Sinh học 6)
Bài 34: Phát tán của quả và hạt (trang 112 sgk Sinh học 6)
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (trang 113 sgk Sinh học 6)
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (trang 117 sgk Sinh học 6)

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo (trang 125 sgk Sinh học 6)
Bài 38: Rêu - cây rêu (trang 127 sgk Sinh học 6)
Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ (trang 131 sgk Sinh học 6)
Bài 40: Hạt trần - Cây thông (trang 134 sgk Sinh học 6)
Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (trang 136 sgk Sinh học 6)
Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (trang 139 sgk Sinh học 6)
Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (trang 141 sgk Sinh học 6)
Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật (trang 143 sgk Sinh học 6)
Bài 45: Nguồn gốc cây trồng (trang 145 sgk Sinh học 6)

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (trang 148 sgk Sinh học 6)
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (trang 151 sgk Sinh học 6)
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (trang 154 sgk Sinh học 6)
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (trang 159 sgk Sinh học 6)

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50: Vi khuẩn (trang 161 sgk Sinh học 6)
Bài 51: Nấm (trang 167 sgk Sinh học 6)
Bài 52: Địa y (trang 172 sgk Sinh học 6)