Trang chủ > Lớp 12 > Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

Giới thiệu về Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

Ảnh Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề) Ôn thi đại học môn Sinh theo chuyên đề gồm 9 bài với các chuyên đề:
- Chuyên đề: Di truyền cấp độ phân tử
- Chuyên đề: Di truyền cấp độ tế bào
- Chuyên đề: Di truyền của một tính trạng
- Chuyên đề: Di truyền của nhiều tính trạng
- Chuyên đề: Di truyền người
- Chuyên đề: Di truyền quần thể
- Chuyên đề: Ứng dụng di truyền
- Chuyên đề: Tiến hóa
- Chuyên đề: Sinh thái

Các bài luyện thi theo chuyên đề sẽ giúp các bạn ôn lại các kiến thức quan trọng của từng chuyên đề một cách có hệ thống. Bộ đề này sẽ chuẩn bị kiến thức cần thiết giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức

Mục lục Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

Chuyên đề: Di truyền cấp độ phân tử
Chuyên đề: Di truyền cấp độ tế bào
Chuyên đề: Di truyền của một tính trạng
Chuyên đề: Di truyền của nhiều tính trạng
Chuyên đề: Di truyền người
Chuyên đề: Di truyền quần thể
Chuyên đề: Ứng dụng di truyền
Chuyên đề: Tiến hóa
Chuyên đề: Sinh thái