Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất)

Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất) Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất) gồm 44 bài viết là các bài tập ngắn gọn, bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình sgk Địa Lí 10.
Loạt bài viết này là các bài tập của Phần 1 và Phần 2:
Phần 1: Địa lí tự nhiên
Chương 1: Bản đồ
Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần 2: Địa lí kinh tế - xã hội
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
Chương 7: Địa lí nông nghiệp
Chương 8: Địa lí công nghiệp
Chương 9: Địa lí dịch vụ
Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Mục lục Giải BT Địa Lí 10 (ngắn nhất)

Phần một: Địa lí tự nhiên

Chương 1: Bản đồ

Địa Lí 10 Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Địa Lí 10 Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Địa Lí 10 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Địa Lí 10 Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của trái đất

Địa Lí 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Địa Lí 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

Địa Lí 10 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Địa Lí 10 Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Địa Lí 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Địa Lí 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
Địa Lí 10 Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Địa Lí 10 Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Địa Lí 10 Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Địa Lí 10 Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Địa Lí 10 Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Địa Lí 10 Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Địa Lí 10 Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển
Địa Lí 10 Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Địa Lí 10 Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Địa Lí 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Địa Lí 10 Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Địa Lí 10 Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần hai: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 5: Địa lí dân cư

Địa Lí 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Địa Lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân số
Địa Lí 10 Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Địa Lí 10 Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân nố dân cư thế giới

Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7: Địa lí nông nghiệp

Địa Lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Địa Lí 10 Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Địa Lí 10 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Địa Lí 10 Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương 8: Địa lí công nghiệp

Địa Lí 10 Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Địa Lí 10 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
Địa Lí 10 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp)
Địa Lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Địa Lí 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương 9: Địa lí dịch vụ

Địa Lí 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Địa Lí 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Địa Lí 10 Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Địa Lí 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
Địa Lí 10 Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Địa Lí 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Địa Lí 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Địa Lí 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững