Trang chủ > Lớp 6 > Giáo án Địa Lí 6 chuẩn

Giáo án Địa Lí 6 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Địa Lí 6 chuẩn

Ảnh Giáo án Địa Lí 6 chuẩn Giáo án Địa Lí 6 chuẩn gồm có 2 chương với 27 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Trái Đất gồm 11 bài viết.
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
...
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất gồm 16 bài viết
Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
....
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Mục lục Giáo án Địa Lí 6 chuẩn

Chương 1: Trái Đất

Giáo án Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
Giáo án Địa Lí 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Giáo án Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Giáo án Địa Lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Giáo án Địa Lí 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
Giáo án Địa Lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
Giáo án Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Giáo án Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Giáo án Địa Lí 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Giáo án Địa Lí 6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 6 Bài 15: Các mỏ khoáng sản
Giáo án Địa Lí 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
Giáo án Địa Lí 6 Bài 17: Lớp vỏ khí
Giáo án Địa Lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
Giáo án Địa Lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Giáo án Địa Lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
Giáo án Địa Lí 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 23: Sông và hồ
Giáo án Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương
Giáo án Địa Lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Giáo án Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Giáo án Địa Lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất