Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Công nghệ 9

Giải VBT Công nghệ 9

Giới thiệu về Giải VBT Công nghệ 9

Ảnh Giải VBT Công nghệ 9 Giải VBT Công nghệ 9 gồm 13 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong vở bài tập công nghệ 9.
Mục lục các bài học:
Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng
Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện
Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Tổng kết và ôn tập

Mục lục Giải VBT Công nghệ 9

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng - trang 3 Vbt Công nghệ 9
Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà - trang 6 VBT Công nghệ 9
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện - trang 10 VBT Công nghệ 9
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện - trang 14 VBT Công nghệ 9
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện - trang 20 VBT Công nghệ 9
Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện - trang 25 VBT Công nghệ 9
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - trang 30 VBT Công nghệ 9
Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn - trang 34 VBT Công nghệ 9
Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn - trang 39 VBT Công nghệ 9
Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn - trang 43 VBT Công nghệ 9
Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà - trang 47 VBT Công nghệ 9
Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà - trang 49 VBT Công nghệ 9
Tổng kết và ôn tập - trang 53 VBT Công nghệ 9