Trang chủ > Lớp 6 > 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Giới thiệu về 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Ảnh 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án gồm 10 chương và có tất cả 66 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Mở đầu sinh học gồm 2 bài viết
Bài 2: Đại cương về giới Thực vật gồm 3 bài viết
Chương 1: Tế bào thực vật gồm 4 bài viết
....
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm 4 bài viết
500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, có kỹ năng làm bài và đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi.

Mục lục 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mở đầu sinh học

Trắc nghiệm Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống
Trắc nghiệm Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới Thực vật

Trắc nghiệm Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật
Trắc nghiệm Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?
Đề kiểm tra số 1

Chương 1: Tế bào thực vật

Trắc nghiệm Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Trắc nghiệm Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật
Trắc nghiệm Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 1

Chương 2: Rễ

Trắc nghiệm Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ
Trắc nghiệm Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Trắc nghiệm Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Trắc nghiệm Bài 12: Biến dạng của rễ
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 2

Chương 3: Thân

Trắc nghiệm Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân
Trắc nghiệm Bài 14: Thân dài ra do đâu ?
Trắc nghiệm Bài 15: Cấu tạo trong của thân non
Trắc nghiệm Bài 16: Thân to ra do đâu?
Trắc nghiệm Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân
Trắc nghiệm Bài 18: Biến dạng của thân
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 3 (Số 1)
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 3 (Số 2)

Chương 4: Lá

Trắc nghiệm Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá
Trắc nghiệm Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
Trắc nghiệm Bài 21: Quang hợp
Trắc nghiệm Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Trắc nghiệm Bài 23: Cây hô hấp không?
Trắc nghiệm Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu
Trắc nghiệm Bài 25: Biến dạng của lá
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 4 (Số 1)
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 4 (Số 2)

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Trắc nghiệm Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Trắc nghiệm Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 5

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Trắc nghiệm Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Trắc nghiệm Bài 29: Các loại hoa
Trắc nghiệm Bài 30: Thụ phấn
Trắc nghiệm Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 6

Chương 7: Quả và hạt

Trắc nghiệm Bài 32: Các loại quả
Trắc nghiệm Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
Trắc nghiệm Bài 34: Phát tán của quả và hạt
Trắc nghiệm Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Trắc nghiệm Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 7 (Số 1)
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 7 (Số 2)

Chương 8: Các nhóm thực vật

Trắc nghiệm Bài 37: Tảo
Trắc nghiệm Bài 38: Rêu - cây rêu
Trắc nghiệm Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ
Trắc nghiệm Bài 40: Hạt trần - Cây thông
Trắc nghiệm Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín
Trắc nghiệm Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Trắc nghiệm Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Trắc nghiệm Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật
Trắc nghiệm Bài 45: Nguồn gốc cây trồng
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 8
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 8

Chương 9: Vai trò của thực vật

Trắc nghiệm Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Trắc nghiệm Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Trắc nghiệm Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Trắc nghiệm Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 9

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Trắc nghiệm Bài 50: Vi khuẩn
Trắc nghiệm Bài 51: Nấm
Trắc nghiệm Bài 52: Địa y
Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 10