Trang chủ > Lớp 11 > Đề kiểm tra Công nghệ 11

Đề kiểm tra Công nghệ 11

Giới thiệu về Đề kiểm tra Công nghệ 11

Ảnh Đề kiểm tra Công nghệ 11 Đề kiểm tra Công nghệ 11 gồm 28 bài viết là các đề kiểm tra môn Công Nghệ 11. Các bài viết bám sát vào nội dung của chương trình sgk Công nghệ 11:

Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sở
Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Hình chiếu vuông góc
Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
Mặt cắt và hình cắt
Hình chiếu trục đo
Thực hành: Biểu diễn vật thể
Hình chiếu phối cảnh
Chương 2: Vẽ kĩ thuật ứng dụng
Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
Bản vẽ cơ khí
Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bản vẽ xây dựng
Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật
Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi
Công nghệ chế tạo phôi
Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí
Công nghệ cắt gọt kim loại
Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
Tự động hóa trong chế tạo cơ khí
Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong
Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong
Chương 7: Ứng dụng động cơ đốt trong

Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 11

Top 28 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Công nghệ 11

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 4)