Trang chủ > Khác > Học jQuery

Học jQuery

Giới thiệu về Học jQuery

Ảnh Học jQuery Học jQuery gồm có 10 bài viết sẽ giúp các bạn nắm được các kiến thức như: jQuery là gì, jQuery - Cơ bản, Selector, thuộc tính, Traverse, CSS, DOM, Event, AJAX, Effect.
jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo ra từ năm 2006 bởi John Resig. Nó làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo ra hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với jQuery, khái niệm Rapid Web Development không hề xa lạ.

Mục lục Học jQuery

jQuery là gì
jQuery - Cơ bản
jQuery - Selector
jQuery - Thuộc tính
jQuery - Traverse
jQuery - CSS
jQuery - DOM
jQuery - Sự kiện (Event)
jQuery - AJAX
jQuery - Hiệu ứng (Effect)