Trang chủ > Lớp 10 > Soạn Văn 10 (cực ngắn)

Soạn Văn 10 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 10 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 10 (cực ngắn) Soạn Văn 10 (cực ngắn) gồm 86 bài viết gồm các bài soạn văn cực ngắn với nội dung bám sát vào chương trình Ngữ văn 10.
Nội dung các bài soạn văn lớp 10:
Tổng quan văn học Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Văn bản
Chiến thắng Mtao-Mxây
Văn bản (Tiếp theo)
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Lập dàn ý bài văn tự sự
Uy-Lít-Xơ trở về
Ra-Ma buộc tội
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Tấm Cám
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Tam đại con gà
Nhưng nó phải bằng hai mày
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Mục lục Soạn Văn 10 (cực ngắn)

Soạn văn 10 Tập 1

Tuần 1

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam - Sách giáo khoa Ngữ Văn 10 tập 1
Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Soạn bài: Văn bản
Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tuần 3

Soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây
Soạn bài: Văn bản (Tiếp theo)

Tuần 4

Soạn bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Soạn bài: Lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5

Soạn bài: Uy-Lít-Xơ trở về
Soạn bài: Trả bài làm văn sô 1

Tuần 6

Soạn bài: Ra-Ma buộc tội
Soạn bài: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tuần 7

Soạn bài: Tấm Cám
Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8

Soạn bài: Tam đại con gà
Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Tuần 9

Soạn bài: Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10

Soạn bài: Ca dao hài hước
Soạn bài: Lời tiễn dặn
Soạn bài: Luyện viết đoạn văn tự sự

Tuần 11

Soạn bài: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13

Soạn bài: Tỏ lòng (Thuật hoài)
Soạn bài: Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự
Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

Tuần 14

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Soạn bài: Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Soạn bài: Đọc "Tiểu Thanh Kí"

Tuần 15

Soạn bài: Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Soạn bài: Vận nước
Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người
Soạn bài: Hứng trở về
Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Tuần 16

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu
Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

Tuần 17

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân
Soạn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô
Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
Soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê
Soạn bài: Khe chim kêu (Vương Duy)

Tuần 18

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn 10 Tập 2

Tuần 19

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
Soạn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Tuần 20

Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
Soạn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

Soạn bài: Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt

Tuần 22

Soạn bài: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)

Tuần 23

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh
Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

Soạn bài: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên
Soạn bài: Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình
Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

Soạn bài: Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
Soạn bài: Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Tuần 31

Soạn bài: Văn bản văn học
Soạn bài: Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Soạn bài: Các thao tác nghị luận
Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Tuần 33

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Soạn bài: Viết quảng cáo

Tuần 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn học

Tuần 35

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn