Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (siêu ngắn)

Soạn Văn 7 (siêu ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 7 (siêu ngắn)

Ảnh Soạn Văn 7 (siêu ngắn) Soạn Văn 7 (siêu ngắn)
Tập 1: gồm tất cả 62 bài viết
Soạn bài: Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
....
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả
Tập 2: gồm 50 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
.....
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Soạn Văn 7 (siêu nhất) hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, ngắn gọn từ đó thêm yêu thích với môn học này hơn, đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Mục lục Soạn Văn 7 (siêu ngắn)

Soạn văn lớp 7 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Cổng trường mở ra (trang 8 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài: Mẹ tôi (trang 12 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ ghép (trang 15 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Liên kết trong văn bản (trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 2

Soạn bài: Cuộc chia tay của những con búp bê (trang 26 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Bố cục trong văn bản (trang 30 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Mạch lạc trong văn bản (trang 32 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 3

Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (trang 36 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (trang 39 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ láy (trang 40 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (trang 44 sgk Ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài: Quá trình tạo lập văn bản (trang 45 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 4

Soạn bài: Những câu hát than thân (trang 46 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Những câu hát châm biếm (trang 52 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Đại từ (trang 56 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Luyện tập tạo lập văn bản (trang 59 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 5

Soạn bài: Sông núi nước Nam (trang 64 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Phò giá về kinh (trang 68 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ hán việt (trang 70 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (trang 73 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 6

Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (trang 76 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Bài ca Côn Sơn (trang 80 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ hán việt (tiếp theo) (trang 83 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 7

Soạn bài: Sau phút chia li (trang 92 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Bánh trôi nước (trang 95 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Quan hệ từ (trang 98 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Luyên tập cách làm văn biểu cảm (trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 8

Soạn bài: Qua Đèo Ngang (trang 103 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Bạn đến chơi nhà (trang 105 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ (trang 107 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (siêu ngắn)

Bài 9

Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư (trang 111 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ đồng nghĩa (trang 115 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm (trang 117 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 10

Soạn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (trang 124 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (trang 127 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ trái nghĩa (trang 129 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người trang (129 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 11

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (trang 133 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Từ đồng âm (trang 136 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 12

Soạn bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (trang 142 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Thành ngữ (trang 145 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Soạn Văn 7 (ngắn nhất)
Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (trang 148 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 13

Soạn bài: Tiếng gà trưa (trang 151 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Điệp ngữ (trang 153 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (trang 154 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài: Làm thơ lục bát (trang 157 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 14

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm (trang 162 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Chơi chữ (trang 165 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ (trang 166 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài: Ôn tập văn biểu cảm (trang 168 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 15

Soạn bài: Sài Gòn tôi yêu (trang 172 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Mùa xuân của tôi (trang 177 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 16

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (trang 180 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (trang 183 Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 17

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) (trang 192 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) (trang 193 Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn chính tả

Soạn văn lớp 7 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (trang 4 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (trang 6 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn nghị luận (trang 9 Ngữ Văn 7 Tập 2)

Bài 19

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội (trang 12 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Rút gọn câu (trang 16 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận (trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (trang 21 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 20

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (trang 26 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Câu đặc biệt (trang 29 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (trang 30 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (trang 32 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Bài 21

Soạn bài: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (trang 37 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu (trang 39 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (trang 41 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 22

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu (trang 47 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh (trang 48 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập lập luận chứng minh (trang 52 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 23

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ (trang 55 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (trang 57 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Soạn văn 7 (siêu ngắn)

Bài 24

Soạn bài: Ý nghĩa của văn chương (trang 62 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (trang 65 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 25

Soạn bài: Ôn tập văn nghị luận (trang 66 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu (trang 68 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 26

Soạn bài: Sống chết mặc bay (trang 81 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Soạn Văn 7

Bài 27

Soạn bài: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (trang 94 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) (trang 96 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 28

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương (trang 103 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Liệt kê (trang 104 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 29

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính (trang 120 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (trang 123 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Văn bản đề nghị (trang 127 Ngữ Văn 7 Tập 2)

Bài 30

Soạn bài: Ôn tập phần văn (trang 127 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Dấu gạch ngang (trang 131 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt - Kì 2 (trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Văn bản báo cáo (trang 136 Ngữ Văn 7 Tập 2)

Bài 31

Soạn bài: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 (trang 137 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (trang 138 Ngữ Văn 7 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập về phần tập làm văn (trang 139 Ngữ Văn 7 Tập 2)

Bài 32

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) - Kì 2 (trang 144 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 145 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 33

Soạn bài: Hoạt động ngữ văn (trang 146 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Bài 34

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Rèn luyện chính tả - Học kì 2