Trang chủ > Lớp 6 > Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn gồm 2 học kì. Trong đó
Học kì 1: 16 tuần với 60 bài viết. Nội dung cụ thể:
Tuần 1: Con Rồng cháu Tiên, Bánh Chưng, bánh Giầy....
...
Tuần 16: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng...
Học kì 2: 15 tuần với 54 bài viết. Nội dung cụ thể:
Tuần 18: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
....
Tuần 32: Tổng kết phần văn, Tổng kết phần tập làm văn

Mục lục Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 6 Học kì 1

Giáo án Văn 6 Bài 1 (Tuần 1)

Con Rồng cháu Tiên - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Bánh Chưng, bánh Giầy - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Từ và cấu tạo của từ tiếng việt - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 2 (Tuần 2)

Thánh Gióng (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Thánh Gióng (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Từ mượn - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tìm hiểu chung về văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 3 (Tuần 3)

Sơn Tinh, Thủy Tinh - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Nghĩa của từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn Lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 4 (Tuần 4)

Sự tích Hồ Gươm - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 5 (Tuần 5)

Sọ Dừa - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Lời văn, đoạn văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 6 (Tuần 6)

Thạch Sanh (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Thạch Sanh (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chữa lỗi dùng từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Trả bài tập làm văn số 1 - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 7 (Tuần 7)

Em bé thông minh - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Em bé thông minh (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện nói kể chuyện - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 8 (Tuần 8)

Cây bút thần - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Danh từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ngôi kể trong văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ngôi kể trong văn tự sự (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 9 (Tuần 9)

Ông lão đánh cá và con cá vàng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Thứ tự kể trong văn tự sự - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn kể chuyện - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 10 (Tuần 10)

Ếch ngồi đáy giếng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Thầy bói xem voi - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Danh từ (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện nói kể chuyện (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 11 (Tuần 11)

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Cụm danh từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Trả bài tập làm văn số 2 - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 12 (Tuần 12)

Lợn cưới áo mới - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Số từ và lượng từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết bài tập làm văn số 3 - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Kể chuyện tưởng tượng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 13 (Tuần 13)

Ôn tập truyện dân gian - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chỉ từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 14 (Tuần 14)

Con Hổ có nghĩa - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Động từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Cụm động từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Trả bài tập làm văn số 3 - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 15 (Tuần 15)

Mẹ hiền dạy con - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tính từ và cụm tính từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 16 (Tuần 16)

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện - Giáo án ngữ Văn lớp 6
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Ngữ văn 6 Học kì 2

Giáo án Văn 6 Bài 18 (Tuần 18)

Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Phó từ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tìm hiểu chung về văn miêu tả - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 19 (Tuần 19)

Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
So sánh - Giáo án Ngữ Văn 6
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 20 (Tuần 20)

Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (Tiết 2) - Giáo án Ngữ văn lớp 6
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 21 (Tuần 21)

Vượt thác (Võ Quảng) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
So sánh (Tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Phương pháp tả cảnh - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 22 (Tuần 22)

Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Nhân hóa - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Phương pháp tả người - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 23 (Tuần 23)

Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ẩn dụ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện nói về văn miêu tả - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 24 (Tuần 24)

Lượm (Tố Hữu) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Mưa (Trần Đăng Khoa) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Hoán dụ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tập làm thơ bốn chữ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 25 (Tuần 25)

Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Các thành phần chính của câu - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 26 (Tuần 26)

Cây tre Việt Nam (Thép Mới) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Câu trần thuật đơn - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 27 (Tuần 27)

Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Lao xao (Duy Khán) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Câu trần thuật đơn có từ LÀ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 28 (Tuần 28)

Ôn tập truyện và kí (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ôn tập truyện và kí (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ôn tập văn miêu tả - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 29 (Tuần 29)

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (Thúy Lan) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Viết đơn - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 30 (Tuần 30)

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 1) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 2) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 31 (Tuần 31)

Động Phong Nha (Trần Hoàng) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6

Giáo án Văn 6 Bài 32 (Tuần 32)

Tổng kết phần văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Tổng kết phần tập làm văn - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Giáo án Ngữ Văn lớp 6
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm - Giáo án Ngữ Văn lớp 6