Trang chủ > Lớp 6 > Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn gồm 2 học kì. Trong đó
Học kì 1: 16 tuần với 60 bài viết. Nội dung cụ thể:
Tuần 1: Con Rồng cháu Tiên, Bánh Chưng, bánh Giầy....
...
Tuần 16: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng...
Học kì 2: 15 tuần với 54 bài viết. Nội dung cụ thể:
Tuần 18: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
....
Tuần 32: Tổng kết phần văn, Tổng kết phần tập làm văn

Mục lục Giáo án Ngữ văn 6 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 6 Học kì 1

Giáo án Văn 6 Bài 1 (Tuần 1)

Con Rồng cháu Tiên
Bánh Chưng, bánh Giầy
Từ và cấu tạo của từ tiếng việt
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Giáo án Văn 6 Bài 2 (Tuần 2)

Thánh Gióng (Tiết 1)
Thánh Gióng (Tiết 2)
Từ mượn
Tìm hiểu chung về văn tự sự

Giáo án Văn 6 Bài 3 (Tuần 3)

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Nghĩa của từ
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Tiết 2)

Giáo án Văn 6 Bài 4 (Tuần 4)

Sự tích Hồ Gươm
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

Giáo án Văn 6 Bài 5 (Tuần 5)

Sọ Dừa
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lời văn, đoạn văn tự sự

Giáo án Văn 6 Bài 6 (Tuần 6)

Thạch Sanh (Tiết 1)
Thạch Sanh (Tiết 2)
Chữa lỗi dùng từ
Trả bài tập làm văn số 1

Giáo án Văn 6 Bài 7 (Tuần 7)

Em bé thông minh
Em bé thông minh (Tiết 2)
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Luyện nói kể chuyện

Giáo án Văn 6 Bài 8 (Tuần 8)

Cây bút thần
Danh từ
Ngôi kể trong văn tự sự
Ngôi kể trong văn tự sự (Tiết 2)

Giáo án Văn 6 Bài 9 (Tuần 9)

Ông lão đánh cá và con cá vàng
Thứ tự kể trong văn tự sự
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn kể chuyện

Giáo án Văn 6 Bài 10 (Tuần 10)

Ếch ngồi đáy giếng
Thầy bói xem voi
Danh từ (tiếp theo)
Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

Giáo án Văn 6 Bài 11 (Tuần 11)

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Cụm danh từ
Trả bài tập làm văn số 2
Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường

Giáo án Văn 6 Bài 12 (Tuần 12)

Lợn cưới áo mới
Số từ và lượng từ
Viết bài tập làm văn số 3
Kể chuyện tưởng tượng

Giáo án Văn 6 Bài 13 (Tuần 13)

Ôn tập truyện dân gian
Ôn tập truyện dân gian (Tiết 2)
Chỉ từ
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Giáo án Văn 6 Bài 14 (Tuần 14)

Con Hổ có nghĩa
Động từ
Cụm động từ
Trả bài tập làm văn số 3

Giáo án Văn 6 Bài 15 (Tuần 15)

Mẹ hiền dạy con
Tính từ và cụm tính từ
Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Giáo án Văn 6 Bài 16 (Tuần 16)

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (Tiết 2)

Giáo án Ngữ văn 6 Học kì 2

Giáo án Văn 6 Bài 18 (Tuần 18)

Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Tiết 2)
Phó từ
Tìm hiểu chung về văn miêu tả

Giáo án Văn 6 Bài 19 (Tuần 19)

Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi)
So sánh
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2)

Giáo án Văn 6 Bài 20 (Tuần 20)

Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (Tiết 2)
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 1)
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Tiết 2)

Giáo án Văn 6 Bài 21 (Tuần 21)

Vượt thác (Võ Quảng)
So sánh (Tiếp theo)
Phương pháp tả cảnh

Giáo án Văn 6 Bài 22 (Tuần 22)

Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê)
Nhân hóa
Phương pháp tả người

Giáo án Văn 6 Bài 23 (Tuần 23)

Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) (Tiết 1)
Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) (Tiết 2)
Ẩn dụ
Luyện nói về văn miêu tả

Giáo án Văn 6 Bài 24 (Tuần 24)

Lượm (Tố Hữu)
Mưa (Trần Đăng Khoa)
Hoán dụ
Tập làm thơ bốn chữ

Giáo án Văn 6 Bài 25 (Tuần 25)

Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Tiết 1)
Cô Tô (Nguyễn Tuân) (Tiết 2)
Các thành phần chính của câu
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người

Giáo án Văn 6 Bài 26 (Tuần 26)

Cây tre Việt Nam (Thép Mới)
Câu trần thuật đơn
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Giáo án Văn 6 Bài 27 (Tuần 27)

Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua)
Lao xao (Duy Khán)
Câu trần thuật đơn có từ LÀ

Giáo án Văn 6 Bài 28 (Tuần 28)

Ôn tập truyện và kí (Tiết 1)
Ôn tập truyện và kí (Tiết 2)
Câu trần thuật đơn không có từ LÀ
Ôn tập văn miêu tả
Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo

Giáo án Văn 6 Bài 29 (Tuần 29)

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (Thúy Lan)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Viết đơn

Giáo án Văn 6 Bài 30 (Tuần 30)

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 1)
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (Tiết 2)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Giáo án Văn 6 Bài 31 (Tuần 31)

Động Phong Nha (Trần Hoàng)
Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Giáo án Văn 6 Bài 32 (Tuần 32)

Tổng kết phần văn
Tổng kết phần tập làm văn
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm