Trang chủ > Lớp 8 > Giải VBT Công nghệ 8

Giải VBT Công nghệ 8

Giới thiệu về Giải VBT Công nghệ 8

Ảnh Giải VBT Công nghệ 8 Giải VBT Công nghệ 8 gồm 3 phần với tổng số 63 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Vẽ kĩ thuật gồm 2 chương với 17 bài viết
Chương 1: Bản vẽ các khối hình học gồm 7 bài viết
Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật gồm 10 bài viết
Phần 2: Cơ khí gồm 3 chương với 16 bài viết
Chương 3: Gia công cơ khí gồm 6 bài viết
Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép gồm 5 bài viết
Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động gồm 4 bài viết
Phần 3: Kĩ thuật điện gồm có 3 chương với 30 bài viết
Chương 6: An toàn điện gồm 3 bài viết
Chương 7: Đồ dùng điện gia đình gồm 15 bài viết
Chương 8: Mạng điện trong nhà gồm 11 bài viết
Giải VBT Công nghệ 8 giúp các em học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong vở bài tập công nghệ 8, từ đó các em nắm chắc thêm kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

Mục lục Giải VBT Công nghệ 8

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Bài 2. Hình chiếu
Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
Bài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
Bài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
Bài 9. Bản vẽ chi tiết
Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
Bài 11. Biểu diễn ren
Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
Bài 13. Bản vẽ lắp
Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
Bài 15. Bản vẽ nhà
Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản
Tổng kết và ôn tập Phần 1

Phần 2: Cơ khí

Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Chương 3: Gia công cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí
Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí
Bài 20. Dụng cụ cơ khí
Bài 21. Cưa và đục kim loại
Bài 22. Dũa và khoan kim loại
Bài 23. Thực Hành : Đo và vạch dấu

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
Bài 26. Mối ghép tháo được
Bài 27. Mối ghép động
Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29. Truyền chuyển động
Bài 30. Biến đổi chuyển động
Bài 31. Thực Hành : Truyền và biến đổi chuyển động
Tổng kết và ôn tập Phần 2

Phần 3: Kĩ thuật điện

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Chương 6: An toàn điện

Bài 33. An toàn điện
Bài 34. Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt
Bài 39. Đèn huỳnh quang
Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện
Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước
Bài 45. Thực Hành : Quạt điện
Bài 46. Máy biến áp một pha
Bài 47. Thực Hành : Máy biến áp
Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7

Chương 8: Mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
Bài 55. Sơ đồ điện
Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
Bài 58. Thiết kế mạch điện
Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện
Tổng kết và ôn tập Phần 3