Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 57 trang 196: Sơ đồ nguyên lí khác sơ đồ lắp đặt như thế nào?

Bài giải:

Sơ đồ nguyên líSơ đồ lắp đặt

Chỉ nêu lên mối liên hệ của các phẩn từ trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt

Dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc (sự vận hành) của mạch điện, là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn, …) của mạch điện.

Dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và thiết bị điện

Bài 1 trang 196 Công nghệ 8: Sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài giải:
Bài 1 trang 196 Công nghệ 8 ảnh 1

Bài 2: Nhận xét và đánh giá bài thực hành