Trang chủ > Khác > Học AJAX

Học AJAX

Giới thiệu về Học AJAX

Ảnh Học AJAX Học AJAX gồm có 9 bài viết về các bài học: AJAX là gì? , Đối tượng XMLHttpRequest, Request trong AJAX, xử lý Response, sự kiện onreadystatechange, ví dụ ứng dụng, AJAX và PHP, AJAX và ASP, truy cập Database với AJAX.
AJAX là viết tắt của từ Asynchronous JavaScript and XML (có thể dịch là JavaScript và XML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo ra ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh và mượt mà hơn với sự hỗ trợ của XML, HTML, JavaScript và CSS. AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới. Tên AJAX ở đây không đồng nghĩa với việc bạn phải học XML trước khi cần học AJAX. Điều này là hoàn toàn không cần thiết.

Mục lục Học AJAX

AJAX là gì ?
Đối tượng XMLHttpRequest
Request trong AJAX
Xử lý Response
Sự kiện onreadystatechange (bài tập Học AJAX)
Ví dụ ứng dụng AJAX
AJAX và PHP
AJAX và ASP
Truy cập Database với AJAX