Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (siêu ngắn)

Soạn Văn 11 (siêu ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 11 (siêu ngắn)

Ảnh Soạn Văn 11 (siêu ngắn) Soạn Văn 11 (siêu ngắn) gồm 92 bài viết là các bài soạn văn siêu ngắn bám sát vào nội dung của các bài học trong sgk Ngữ văn 11 theo các tuần:

Tuần 1

- Vào phủ Chúa Trịnh

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

- Tự tình - Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu)

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

- Thương vợ (Trần Tế Xương)

- Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

- Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

- Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)

- Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

- Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

- Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

- Ngữ cảnh

...

Mục lục Soạn Văn 11 (siêu ngắn)

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Tuần 1

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh (trang 9 SGK)
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (trang 13 SGK Ngữ văn 11 tập 1)(trang 13 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội

Tuần 2

Soạn bài: Tự tình - Hồ Xuân Hương (trang 19 SGK Ngữ Văn 11 tập 1)
Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) (trang 22 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
Soạn bài: Thao tác lập luận phân tích (trang 28 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 3

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương) (trang 30 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) (trang 32 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương) (trang 34 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) (trang 35 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 4

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) (trang 39 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) (trang 42 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích (trang 43 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 5

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu) (trang 48 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) (trang 49 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) (trang 51 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 2 - Nghị luận văn học

Tuần 6

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1 Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (trang 59 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm (trang 65 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố (trang 66 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 7

Soạn bài: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) (trang 70 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng (trang 74 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 8

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam (trang 76 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 9

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 (trang 90 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 3 - Nghị luận văn học

Tuần 10

Soạn bài: Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (trang 101 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Ngữ cảnh (trang 106 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 11

Soạn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (trang 114 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh (trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 12

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (trang 128 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (trang 131 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 13

Soạn bài: Một số thể loại văn học: thơ, truyện (trang 136 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao (trang 142 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) (trang 145 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 14

Soạn bài: Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm (trang 155 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu (trang 157 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Bản tin (trang 160 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 15

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) (trang 167 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) (trang 171 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập viết bản tin (trang 178 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (trang 180 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 16

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) (trang 193 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản (trang 194 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 17

Soạn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) (trang 201 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần Văn học (trang 204 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tuần 18

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (thực hành)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 (trang 209 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Soạn bài: Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) (trang 5 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Nghĩa của câu (trang 6 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (Ngữ văn lớp 11)

Tuần 20

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà) (trang 17 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo) (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 21

Soạn bài: Vội vàng (Xuân Diệu) (trang 20 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ (trang 24 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 22

Soạn bài: Tràng Giang (Huy Cận) (trang 30 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ (trang 31 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6 - Nghị luận xã hội

Tuần 23

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử) (trang 39 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh) (trang 42 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 24

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu) (trang 44 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh) (trang 45 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2
Soạn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu) (trang 48 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Tương tư (Nguyễn Bính) (trang 50 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Chiều xuân (Anh Thơ) (trang 52 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt (trang 55 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 25

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (trang 58 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 26

Soạn bài: Tôi yêu em (Pu-Skin) (trang 60 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go) (trang 62 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (Ngữ văn 11)

Tuần 27

Soạn bài: Người trong bao (Sê-khốp) (trang 70 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận (trang 71 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 28

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô) (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận (trang 81 sgk ngữ văn 11 tập 2)

Tuần 29

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) (trang 88 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) (trang 91 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 30

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) (trang 95 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (trang 99 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 31

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh) (trang 104 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 32

Soạn bài: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận (trang 111 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (trang 112 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

Tuần 33

Soạn bài: Ôn tập phần văn học (Kì 2) (trang 116 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận (trang 118 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)

Tuần 34

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 (trang 120 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (trang 122 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2 (trang 124 sgk ngữ văn 11 tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 128 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2)