Trang chủ > Lớp 8 > Wiki 200 Tính chất hóa học

Wiki 200 Tính chất hóa học

Giới thiệu về Wiki 200 Tính chất hóa học

Ảnh Wiki 200 Tính chất hóa học Wiki 200 Tính chất hóa học gồm có 3 phần chính với tổng số 59 bài viết, nội dung cụ thể như sau:
Tính chất đơn chất, hợp chất Kim loại với 23 bài viết
Tính chất đơn chất, hợp chất Phi kim gồm 10 bài viết
Tính chất hợp chất hữu cơ gồm 26 bài viết.
Wiki 200 Tính chất hóa học giúp các em học sinh tổng hợp những kiến thức hóa học cơ bản, từ đó nắm chắc kiến thức và luôn đạt được kết quả cao trong học tập.

Mục lục Wiki 200 Tính chất hóa học

Tính chất đơn chất, hợp chất Kim loại

Tính chất của Kim loại
Tính chất của Kim loại kiềm
Tính chất của Kim loại kiềm thổ
Tính chất của Liti (Li)
Tính chất của Natri (Na)
Tính chất của Kali (K)
Tính chất của Xesi (Cs)
Tính chất của Beri (Be)
Tính chất của Magie (Mg) và hợp chất của Magie
Tính chất của Canxi (Ca) và hợp chất của Canxi
Tính chất của Bari (Ba) và hợp chất của Bari
Tính chất của Nhôm (Al) và hợp chất của Nhôm
Tính chất của Crom (Cr) và hợp chất của Crom
Tính chất của Mangan (Mn)
Tính chất của Sắt (Fe) và hợp chất của Sắt
Tính chất của Niken (Ni) và hợp chất của Ni
Tính chất của Platin (Pt)
Tính chất của Đồng (Cu) và hợp chất của Đồng
Tính chất của Bạc (Ag) và hợp chất của Bạc
Tính chất của Vàng (Au) và hợp chất của Vàng
Tính chất của Kẽm (Zn) và hợp chất của Kẽm
Tính chất của Chì (Pb) và hợp chất của Chì
Tính chất của Thiếc (Sn)

Tính chất đơn chất, hợp chất Phi kim

Tính chất của Phi kim
Tính chất của Iot (I)
Tính chất của Brom (Br)
Tính chất của Cacbon (C)
Tính chất của Flo (F)
Tính chất của Lưu huỳnh (S)
Tính chất của Nitơ (N)
Tính chất của Photpho (P)
Tính chất của Silic (Si)
Tính chất của Oxi (O)

Tính chất hợp chất hữu cơ

Tính chất của Ankan
Tính chất của Anken
Tính chất của Ankin
Tính chất của Ankadien
Tính chất của Benzen
Tính chất của Naphtalen
Tính chất của Stiren
Tính chất của Phenol
Tính chất của rượu Etylic (C2H5OH)
Tính chất của Axit Axetic
Tính chất của Xenlulozo
Tính chất của Tinh bột
Tính chất của Protein
Tính chất của Saccarozo
Tính chất của Glucozo
Tính chất của Este
Tính chất của Chất béo (Lipit)
Tính chất các Amin quan trọng
Tính chất của Amin
Tính chất các Amino axit quan trọng
Tính chất của Amino axit
Tính chất của Protein
Polietilen (C2H4)n
Poli vinyl clorua (C2H3Cl)n
Poli metyl metacrylat (C5H8O2)n
Polibutađien (Cao su Buna) (C4H6)n