Trang chủ > Lớp 12 > Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa

Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa

Giới thiệu về Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa

Ảnh Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa gồm 56 bài chia thành 28 chuyên đề: Địa Lí 11, Địa Lí 12, Atlat Địa Lí Việt Nam, Bảng, biểu đồ, bảng số liệu, Bộ đề ôn thi Đại học môn Địa Lí.
Loạt đề Địa Lí này sẽ giúp các bạn tổng hợp lại những kiến thức Địa Lí đã được học, giúp bạn có thể tìm ra đáp án nhanh hơn khi gặp câu hỏi tương tự trong kì thi chính thức. Việc luyện các chuyên đề sẽ giúp các bạn trở nên tự tin hơn khi đi thi.

Mục lục Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa

28 chuyên đề Ôn thi đại học môn Địa Lí

Chuyên đề Địa Lí 11

Câu hỏi trắc nghiệm: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Liên Bang Nga
Câu hỏi trắc nghiệm: Nhật Bản và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác
Câu hỏi trắc nghiệm: Địa lí Đông Nam Á và ASEAN

Chuyên đề Địa Lí 12

Câu hỏi trắc nghiệm: Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập
Câu hỏi trắc nghiệm: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Câu hỏi trắc nghiệm: Đất nước nhiều đồi núi
Câu hỏi trắc nghiệm: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Câu hỏi trắc nghiệm: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Câu hỏi trắc nghiệm: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Trắc nghiệm Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Trắc nghiệm Lao động và việc làm
Trắc nghiệm Đô thị hóa
Trắc nghiệm Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trắc nghiệm Địa lí ngành nông nghiệp
Trắc nghiệm Địa lí ngành công nghiệp
Trắc nghiệm Địa lí ngành dịch vụ
Trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Trắc nghiệm Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Trắc nghiệm Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông, các đảo, quần đảo
Trắc nghiệm Các vùng kinh tế trọng điểm

Atlat Địa Lí Việt Nam

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Vị trí địa lí
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Đặc điểm dân cư, đô thị hóa
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí ngành nông nghiệp
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí ngành công nghiệp
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí ngành dịch vụ
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí các vùng kinh tế
Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Cửa khẩu, Vườn Quốc gia, Cảng biển

Bảng, biểu đồ, bảng số liệu

Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ
Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu
Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ

Bộ đề ôn thi Đại học môn Địa Lí

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lí
Đề thi trắc nghiệm số 1
Đề thi trắc nghiệm số 2
Đề thi trắc nghiệm số 3
Đề thi trắc nghiệm số 4
Đề thi trắc nghiệm số 5
Đề thi trắc nghiệm số 6
Đề thi trắc nghiệm số 7
Đề thi trắc nghiệm số 8
Đề thi trắc nghiệm số 9
Đề thi trắc nghiệm số 10
Đề thi trắc nghiệm số 11
Đề thi trắc nghiệm số 12
Đề thi trắc nghiệm số 13
Đề thi trắc nghiệm số 14
Đề thi trắc nghiệm số 15
Đề thi trắc nghiệm số 16
Đề thi trắc nghiệm số 17
Đề thi trắc nghiệm số 18