Trang chủ > Lớp 8 > Giáo án Địa Lí 8 chuẩn

Giáo án Địa Lí 8 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Địa Lí 8 chuẩn

Ảnh Giáo án Địa Lí 8 chuẩn Giáo án Địa Lí 8 chuẩn gồm 2 tuần với 52 bài viết:
Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo) gồm 2 chương với 25 bài viết
XI: Châu Á với 22 bài viết
XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục với 3 bài viết
Phần 2: Địa lí Việt Nam gồm 27 bài viết
Địa lí tự nhiên

Mục lục Giáo án Địa Lí 8 chuẩn

Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

XI: Châu Á

Giáo án Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
Giáo án Địa Lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Ôn tập
Đề kiểm tra 1 tiết
Giáo án Địa Lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
Ôn tập học kì 1
Đề Kiểm tra học kì 1
Giáo án Địa Lí 8 Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo
Giáo án Địa Lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Giáo án Địa Lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Giáo án Địa Lí 8 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

XII: Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Giáo án Địa Lí 8 Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
Giáo án Địa Lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
Giáo án Địa Lí 8 Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Phần 2: Địa lí Việt Nam

Giáo án Địa Lí 8 Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

Địa lí tự nhiên

Giáo án Địa Lí 8 Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình
Giáo án Địa Lí 8 Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
Ôn tập
Đề kiểm tra 1 tiết
Giáo án Địa Lí 8 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
Giáo án Địa Lí 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
Giáo án Địa Lí 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
Giáo án Địa Lí 8 Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Giáo án Địa Lí 8 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Giáo án Địa Lí 8 Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương
Ôn tập cuối kì 2
Đề Kiểm tra học kì 2