Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (ngắn nhất)

Soạn Văn 8 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 8 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 8 (ngắn nhất) Soạn Văn 8 (ngắn nhất) gồm có 2 tập.
Soạn văn 8 Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 55 bài viết.
Soạn văn 8 Tập 2: gồm 17 bài với tổng số 57 bài viết.
Soạn Văn 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành tốt công việc soạn bài về nhà một cách chính xác, ngắn gọn nhất. Từ đó hiểu bài sâu hơn, nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn Ngữ văn hơn.

Mục lục Soạn Văn 8 (ngắn nhất)

Soạn văn 8 Tập 1

Bài 1

Tôi đi học (trang 9 Ngữ văn 8 tập 1)
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (trang 10 Ngữ văn 8 tập 1)
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (trang 12 ngữ văn 8 tập 1)

Bài 2

Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) (trang 20 Ngữ văn 8 tập 1)
Trường từ vựng (trang 21 Ngữ văn 8 tập 1)
Bố cục của văn bản (trang 24 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 3

Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) (trang 32 Ngữ văn 8 tập 1)
Xây dựng đoạn văn trong văn bản (trang 34 Ngữ văn 8 tập 1)
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (trang 37 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 4

Lão hạc (trang 49 Ngữ văn 8 tập 1)
Từ tượng hình, từ tượng thanh (trang 50 Ngữ văn 8 tập 1)
Liên kết các đoạn văn trong văn bản (trang 50 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (trang 57 Ngữ văn 8 tập 1)
Tóm tắt văn bản tự sự (trang 59 Ngữ văn 8 tập 1)
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8 tập 1)
Trả bài tập làm văn số 1 (trang 67 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 6

Cô bé bán diêm (trang 68 Ngữ văn 8 tập 1)
Trợ từ, thán từ (trang 69 Ngữ văn 8 tập 1)
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 72 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 7

Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Ngữ văn 8 tập 1)
Tình thái từ (trang 80 Ngữ văn 8 tập 1)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 84 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 8

Chiếc lá cuối cùng (trang 90 Ngữ văn 8 tập 1)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (trang 91 Ngữ văn 8 tập 1)
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 95 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 9

Hai cây phong (trang 100 Ngữ văn 8 tập 1)
Nói quá (trang 101 Ngữ văn 8 tập 1)
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 103 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 10

Ôn tập truyện kí Việt Nam (trang 104 Ngữ văn 8 tập 1)
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 (trang 107 Ngữ văn 8 tập 1)
Nói giảm nói tránh (trang 107 Ngữ văn 8 tập 1)
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 109 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 11

Câu ghép (trang 111 Ngữ văn 8 tập 1)
Trả bài tập làm văn số 2 (trang 115 Ngữ văn 8 tập 1)
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (trang 117 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 12

Ôn dịch, thuốc lá (trang 121 Ngữ văn 8 tập 1)
Câu ghép (tiếp theo) (trang 122 Ngữ văn 8 tập 1)
Phương pháp thuyết minh (trang 128 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 13

Bài toán dân số (trang 131 Ngữ văn 8 tập 1)
Dấu ngặc đơn và dấu hai chấm (trang 135 Ngữ văn 8 tập 1)
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (trang 137 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 14

Chương trình địa phương (phần Văn) (trang 141 Ngữ văn 8 tập 1)
Dấu ngoặc kép (trang 142 Ngữ văn 8 tập 1)
Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng (trang 144 Ngữ văn 8 tập 1)
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh (trang 145 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (trang 147 Ngữ văn 8 tập 1)
Đập đá ở Côn Lôn (trang 150 Ngữ văn 8 tập 1)
Ôn luyện về dấu câu (trang 152 Ngữ văn 8 tập 1)
Thuyết minh về một thể loại văn học (trang 154 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 16

Muốn làm thằng Cuội (trang 156 Ngữ văn 8 tập 1)
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (trang 158 Ngữ văn 8 tập 1)
Trả bài tập làm văn số 3 (trang 160 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 17

Hai chữ nước nhà (trang 162 Ngữ văn 8 tập 1)
Hoạt động ngữ văn - Làm thơ bảy chữ (trang 164 Ngữ văn 8 tập 1)
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 (trang 168 Ngữ văn 8 tập 1)

Soạn văn 8 Tập 2

Bài 18

Nhớ rừng (Thế Lữ) (trang 170 Ngữ văn 8 tập 1)
Ông đồ (Vũ Đình Liên) (Soạn văn 8)
Câu nghi vấn (Soạn văn 8)
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (soạn văn 8)

Bài 19

Quê hương (Tế Hanh) (Soạn văn 8)
Khi con tu hú (Tố Hữu) (soạn văn 8)
Câu nghi vấn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Thuyết minh về một phương pháp cách làm (Soạn văn 8)

Bài 20

Tức cảnh Pắc Bó (Hồ Chí Minh) (Soạn văn 8)
Câu cầu khiến (Soạn văn 8)
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (Soạn văn 8)
Ôn tập về văn bản thuyết minh (Soạn văn 8)

Bài 21

Ngắm trăng (Hồ Chí Minh) (Soạn văn 8)
Đi đường (Tẩu lộ - Hồ Chí Minh) (Soạn văn 8)
Câu cảm thán (Soạn văn 8)
Câu trần thuật (Soạn văn 8)

Bài 22

Thiên đô chiếu (Lí Công Uẩn) (Soạn văn 8)
Câu phủ định (Soạn văn 8)

Bài 23

Hịch tướng sĩ (Soạn văn 8)
Hành động nói (Soạn văn 8)

Bài 24

Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi) (Soạn văn 8)
Hành động nói (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Ôn tập về luận điểm (Soạn văn 8)

Bài 25

Bàn về phép học (Soạn văn 8)
Viết đoạn văn trình bày luận điểm (Soạn văn 8)
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (Soạn văn 8)

Bài 26

Thuế máu (Soạn văn 8)
Hội thoại (Soạn băn 8)
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 27

Đi bộ ngao du (Soạn văn 8)
Hội thoại (tiếp theo) (trang 92 Ngữ văn 8)
Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (trang 94 Ngữ văn 8)

Bài 28

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Soạn văn 8)
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 29

Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục (Soạn văn 8)
Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu (Soạn văn 8)
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 30

Chương trình địa phương (phần văn) (Soạn văn 8)
Chữa lỗi diễn đạt (Soạn văn 8)
Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 31

Tổng kết phần văn (Soạn văn 8)
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (Soạn văn 8)
Văn bản tường trình (Soạn văn 8)
Luyện tập về văn bản tường trình (Soạn văn 8)

Bài 32

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Văn bản thông báo (Soạn văn 8)

Bài 33

Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) (Soạn văn 8)

Bài 34

Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Luyện tập làm văn bản thông báo (Soạn văn 8)
Ôn tập phần làm văn (Soạn văn 8)