Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Toán 6

Giải SBT Toán 6

Giới thiệu về Giải SBT Toán 6

Ảnh Giải SBT Toán 6 Giải SBT Toán 6 gồm 2 tập:
Tập 1: Gồm 3 chương với 44 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên gồm 19 bài viết
Phần Số học - Chương 2: Số nguyên gồm 14 bài viết
Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng gồm 11 bài viết
Tập 2: Gồm 2 chương với 28 bài viết
Phần Số học - Chương 3: Phân số gồm 18 bài viết
Phần Hình học - Chương 2: Góc gồm 10 bài viết.
Giải SBT Toán 6 giúp các em học sinh hoàn thành bài tập trong sách bài tập, từ đó nắm chắc kiến thức và học tập tốt hơn.

Mục lục Giải SBT Toán 6

Giải SBT Toán 6 Tập 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3: Ghi số tự nhiên
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Bài 6: Phép trừ và phép chia
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 13: Ước và bội
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16: Ước chung và bội chung
Bài 17: Ước chung lớn nhất
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Ôn tập chương 1 Số học

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âm
Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12: Tính chất của phép nhân
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương 2 Số học

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
Bài 5: Tia - Luyện tập (Trang 113)
Bài 6: Đoạn thẳng
Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Ôn tập Chương 1 hình học

Giải SBT Toán 6 Tập 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số bằng nhau
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4: Rút gọn phân số
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
Bài 6: So sánh phân số
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9: Phép trừ phân số
Bài 10: Phép nhân phân số
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12: Phép chia phân số
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương 3 - Phần Số học

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng
Bài 2: Góc
Bài 3: Số đo góc
Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6: Tia phân giác của góc
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8: Đường tròn
Bài 9: Tam giác
Ôn tập chương 3 - Phần Hình học