Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Tin học 6

Giải BT Tin học 6

Giới thiệu về Giải BT Tin học 6

Ảnh Giải BT Tin học 6 Giải BT Tin học 6 gồm có 4 chương với tổng số 30 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Tin học và máy tính điện tử gồm 5 bài viết
Chương 2: Phần mềm học tập gồm có 4 bài viết
Chương 3: Hệ điều hành gồm có 7 bài viết
Chương 4: Soạn thảo văn bản gồm có 14 bài viết.
Giải BT Tin học 6 hướng dẫn cho các em học sinh lớp 6 giải bài tập một cách hoàn chỉnh hơn, tạo cảm hứng trong học tập để các em luôn hoàn thành tốt các môn học trên trường và lớp

Mục lục Giải BT Tin học 6

Chương 1: Tin học và máy tính điện tử

Bài 1: Thông tin và tin học
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính?
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính
Bài 6: Học gõ mười ngón
Bài 7: Quan sát hệ mặt trời
Bài 8: Học toán với Geogebra

Chương 3: Hệ điều hành

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12: Hệ điều hành windows
Bài thực hành 2: Làm quen với windows
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Chương 4: Soạn thảo văn bản

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa
Bài thực hành 8: Em "viết" báo tường
Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền