Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Tin học 6

Giải BT Tin học 6

Giới thiệu về Giải BT Tin học 6

Ảnh Giải BT Tin học 6 Giải BT Tin học 6 gồm có 4 chương với tổng số 30 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Tin học và máy tính điện tử gồm 5 bài viết
Chương 2: Phần mềm học tập gồm có 4 bài viết
Chương 3: Hệ điều hành gồm có 7 bài viết
Chương 4: Soạn thảo văn bản gồm có 14 bài viết.
Giải BT Tin học 6 hướng dẫn cho các em học sinh lớp 6 giải bài tập một cách hoàn chỉnh hơn, tạo cảm hứng trong học tập để các em luôn hoàn thành tốt các môn học trên trường và lớp

Mục lục Giải BT Tin học 6

Chương 1: Tin học và máy tính điện tử

Bài 1: Thông tin và tin học (trang 9 sgk Tin học lớp 6)
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (trang 14 sgk Tin học lớp 6)
Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính? (trang 19 sgk Tin học lớp 6)
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (trang 25 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính (trang 28 sgk Tin học lớp 6)

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 5: Luyện tập chuột máy tính (trang 30 sgk Tin học lớp 6)
Bài 6: Học gõ mười ngón (trang 40 sgk Tin học lớp 6)
Bài 7: Quan sát hệ mặt trời (trang 50 sgk Tin học lớp 6)
Bài 8: Học toán với Geogebra (trang 60 sgk Tin học lớp 6)

Chương 3: Hệ điều hành

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? (trang 65 sgk Tin học lớp 6)
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? (trang 69 sgk Tin học lớp 6)
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (trang 74 sgk Tin học lớp 6)
Bài 12: Hệ điều hành windows (trang 81 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 2: Làm quen với windows (trang 83 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (trang 86 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (trang 89 sgk Tin học lớp 6)

Chương 4: Soạn thảo văn bản

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản (trang 101 sgk Tin học lớp 6)
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (trang 108 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (trang 110 sgk Tin học lớp 6)
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (trang 115 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản (trang 118 sgk Tin học lớp 6)
Bài 16: Định dạng văn bản (trang 121 sgk Tin học lớp 6)
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (trang 126 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản (trang 129 sgk Tin học lớp 6)
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (trang 131 sgk Tin học lớp 6)
Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa (trang 137 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 8: Em (trang 137 sgk Tin học lớp 6)
Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng (trang 142 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em (trang 146 sgk Tin học lớp 6)
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền (trang 150 sgk Tin học lớp 6)