Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Vật Lí 9

Giải VBT Vật Lí 9

Giới thiệu về Giải VBT Vật Lí 9

Ảnh Giải VBT Vật Lí 9 Giải VBT Vật Lí 9 gồm 62 bài viết là phương pháp giải bài tập trong vở bài tập Vật Lí 9.
Mục lục chương trình Vật Lí 9:
Chương 1: Điện học
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm, Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế, Đoạn mạch nối tiếp, Đoạn mạch song song, Bài tập vận dụng định luật Ôm, Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn, Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn, Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Chương 2: Điện từ học
Chương 3: Quang học
Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Mục lục Giải VBT Vật Lí 9

Chương 1: Điện học

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm - Vở BT Vật Lí 9
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Vở BT Vật Lí 9
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp - Vở bài tập Vật lí 9
Bài 5: Đoạn mạch song song - Giải Bài tập Vật lí lớp 9
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm - Giải bài tập Vật lí lớp 9
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Giải Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn- Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 12: Công suất điện - Giải BT Vật lí lớp 9
Bài 13: Điện năng - Công của dòng điện - Giải BT Vật lí lớp 9
Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 16: Định luật Jun - Lenxo - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxo - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 18: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I 2 trong định luật Jun-Lenxo - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học - Vở BT Vật lí lớp 9

Chương 2: Điện từ học

Bài 21: Nam châm vĩnh cửu - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 26: Ứng dụng của nam châm - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 27: Lực điện từ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 28: Động cơ điện một chiều - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 33: Dòng điện xoay chiều - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 34: Máy phát điện xoay chiều - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 37: Máy biến thế - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 38: Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học - Vở BT Vật lí lớp 9

Chương 3: Quang học

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 42: Thấu kính hội tụ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 44: Thấu kính phân kì - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 48: Mắt - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 49: Mắt cận và mắt lão - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 50: Kính lúp - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 51: Bài tập quang hình học - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học - Vở BT Vật lí lớp 9

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 61: Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện - Vở BT Vật lí lớp 9
Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân - Vở BT Vật lí lớp 9