Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 7 (ngắn nhất) Soạn Văn 7 (ngắn nhất) gồm có 2 tập.
Tập 1: gồm tất cả 67 bài viết
Soạn bài: Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Soạn bài: Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
....
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả
Tập 2: gồm 54 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
.....
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Soạn Văn 7 (ngắn nhất) hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đúng nội dung câu hỏi từ đó thêm yêu thích với môn học này hơn.

Mục lục Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

Soạn văn 7 Tập 1

Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ ghép (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Liên kết trong văn bản (trang 18 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Cuộc chia tay của những con búp bê (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Bố cục trong văn bản (trang 28 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Mạch lạc trong văn bản (trang 31 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (trang 36 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (trang 39 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ láy (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả
Quá trình tạo lập văn bản (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Những câu hát than thân (trang 49 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Những câu hát châm biếm (trang 52 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Đại từ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Luyện tập tạo lập văn bản (trang 59 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Sông núi nước Nam (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Phò giá về kinh (trang 68 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ hán việt (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Trả bài tập làm văn số 1
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (trang 71 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (trang 76 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Bài ca Côn Sơn (trang 80 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ hán việt (tiếp theo) (trang 81 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Đặc điểm của văn bản biểu cảm (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Sau phút chia li (trang 92 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Bánh trôi nước (trang 95 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Quan hệ từ (trang 96 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Luyên tập cách làm văn biểu cảm (trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Qua đèo ngang (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Bạn đến chơi nhà (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Chữa lỗi về quan hệ từ (trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (trang 108 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Xa ngắm thác núi Lư (trang 111 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ đồng nghĩa (trang 113 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Cách lập ý của bài văn biểu cảm (trang 117 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (trang 124 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (trang 127 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ trái nghĩa (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Từ đồng âm (trang 135 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Trả bài tập làm văn số 2
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (trang 142 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Thành ngữ (trang 143 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm (trang 145 SGK Ngữ văn 7)
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (trang 146 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Tiếng gà trưa (trang 151 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Điệp ngữ (trang 152 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (trang 154 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Làm thơ lục bát (trang 155 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Một thứ quà của lúa non: Cốm (trang 162 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Chơi chữ (trang 164 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Chuẩn mực sử dụng từ (trang 166 SGK Ngữ văn 7 tập 1)
Ôn tập văn biểu cảm
Sài Gòn tôi yêu (trang 172 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Mùa xuân của tôi (trang 177 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Luyện tập sử dụng từ
Trả bài tập làm văn số 3
Ôn tập tác phẩm trữ tình
Ôn tập phần tiếng việt (trang 183 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả (phần tiếng việt) (trang 194 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Soạn văn 7 Tập 2

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Tìm hiểu chung về văn nghị luận (trang 9 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Tục ngữ về con người và xã hội (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Rút gọn câu (trang 14 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Đặc điểm của văn bản nghị luận (trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (trang 21 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Câu đặc biệt (trang 29 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (trang 30 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (trang 32 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Sự giàu đẹp của tiếng việt (trang 37 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Thêm trạng ngữ cho câu (trang 39 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Cách làm văn lập luận chứng minh (trang 48 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Luyện tập: Lập luận chứng minh
Đức tính giản dị của Bác Hồ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (trang 57 SGK Ngữ văn 7 tập 2
Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh (trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Ý nghĩa của văn chương (trang 62 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ôn tập văn nghị luận
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Trả bài tập làm văn số 5
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Sống chết mặc bay (trang 83 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Cách làm bài văn lập luận giải thích (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Luyện tập lập luận giải thích (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích (trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (trang 94 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập
Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ca Huế trên sông Hương (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Liệt kê (trang 104 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Trả bài tập làm văn số 6
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (107 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Quan Âm Thị Kính (trang 111 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (trang 121 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Văn bản đề nghị (trang 124 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ôn tập phần văn
Dấu gạch ngang (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ôn tập phần Tiếng Việt
Văn bản báo cáo (trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Kiểm tra phần Văn
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (trang 138 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ôn tập phần Tập làm văn (trang 139 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (trang 148 SGK Ngữ văn 7 tập 2)
Hoạt động ngữ văn
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm