Trang chủ > Khác > Học HTML5

Học HTML5

Giới thiệu về Học HTML5

Ảnh Học HTML5

HTML5 là phiên bản mới nhất và nâng cao của HTML. Theo khái niệm công nghệ, HTML không phải là một ngôn ngữ chương trình mà là một ngôn ngữ Markup (đánh dấu). Lý do ra đời của HTML5 đó là vì một số thẻ HTML hiện tại đã cũ và không được hỗ trợ bởi các trình duyệt. Ngoài ra, HTML5 hỗ trợ thêm nhiều thẻ mới để tạo ra các ứng dụng đẹp và tiện lợi hơn HTML. Vì HTML5 là một phiên bản của HTML nên nó cũng để đọc.

Học HTML5 gồm 20 bài viết giúp các bạn có thể nắm vững kiến thức về HTML5 cơ bản và nâng cao và học một số thẻ trong HTML5.

Mục lục Học HTML5

Học HTML5 cơ bản và nâng cao

HTML5 là gì ?
Cú pháp HTML5 cơ bản
Thuộc tính
Sự kiện
Giới thiệu Web Forms 2.0
Giới thiệu SVG
Giới thiệu MathML
Web Storage là gì ?
Giới thiệu Web SQL
Sự kiện Server-Sent
WebSocket là gì ?
Giới thiệu HTML5 Canvas
Audio & Video
Giới thiệu Geolocation
Giới thiệu Microdata
Drag & Drop
Web Worker là gì ?

Một số thẻ trong HTML5

Tổng hợp các thẻ
Các thẻ cũ trong HTML5
Các thẻ HTML5 mới