Trang chủ > Lớp 12 > 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới

600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới

Giới thiệu về 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới

Ảnh 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới gồm 40 bài viết là các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Unit 1 đến Unit 10.
- Unit 1: Life stories
- Unit 2: Urbanisation
- Unit 3: The green movement
- Unit 4: The mass media
- Unit 5: Cultural identity
- Unit 6: Endangered species
- Unit 7: Artificial intelligence
- Unit 8: The world of work
- Unit 9: Choosing a career
- Unit 10: Lifelong learning
Loạt bài tập này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao khả năng tiếng Anh của các bạn, giúp các bạn tự tin hơn trong giao tiếp và khi đối mặt với các kì thi.

Mục lục 600 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới

Unit 1: Life stories

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Urbanisation

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: The green movement

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: The mass media

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Cultural identity

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: Endangered species

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Artificial intelligence

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: The world of work

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: Choosing a career

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Lifelong learning

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing