Trang chủ > Lớp 8 > Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8

Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8

Giới thiệu về Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8

Ảnh Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8 Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8 gồm tất cả 36 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2. Hình chiếu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
.................
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 55. Sơ đồ điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 58. Thiết kế mạch điện.
Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8

Mục lục Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2. Hình chiếu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9. Bản vẽ chi tiết
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11. Biểu diễn ren
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13. Bản vẽ lắp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15. Bản vẽ nhà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18. Vật liệu cơ khí
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20. Dụng cụ cơ khí
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21. Cưa và đục kim loại
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22. Dũa và khoan kim loại
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26. Mối ghép tháo được
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27. Mối ghép động
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 29. Truyền chuyển động
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 30. Biến đổi chuyển động
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 33. An toàn điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 39. Đèn huỳnh quang
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 46. Máy biến áp một pha
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 55. Sơ đồ điện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 58. Thiết kế mạch điện