Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 9 (cực ngắn) Soạn Văn 9 (cực ngắn) gồm 131 bài viết là các bài tập soạn văn cực ngắn. Loạt bài viết này là các bài soạn văn 9 tập 1 và tập 2 từ bài 1 đến bài 34:
Mục lục các bài soạn văn:
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Bài 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
...

Mục lục Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Soạn văn 9 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh - trang 8 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Các phương châm hội thoại - trang 8 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - trang 13 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - trang 20 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 21 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - trang 24 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - trang 28 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 3

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - trang 35 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 37 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại - trang 38 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh - Ngữ văn 9 tập 1

Bài 4

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ (trang 51 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - trang 53 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng - trang 55 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - trang 58 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 5

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - trang 63 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô Gia Văn Phái (trang 72 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - trang 72 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du - trang 80 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Chị em Thúy Kiều - trang 83 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Cảnh ngày xuân - trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Thuật ngữ - trang 87 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự - trang 91 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 7

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích - trang 95 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều - trang 99 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Trau dồi vốn từ - trang 99 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự - Ngữ văn 9 tập 1

Bài 8

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán - trang 108 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu (trang 115 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - trang 117 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 9

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn - trang 121 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn) - trang 122 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (I) - trang 122 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 10

Soạn bài: Đồng chí - Chính Hữu (trang 130 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật (trang 133 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra truyện trung đại - trang 134 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - trang 135 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự - trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 11

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận (trang 142 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Bếp lửa - Huy Cận (trang 145 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - trang 146 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ - trang 149 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1

Bài 12

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm (trang 154 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Ánh trăng - Nguyễn Duy (trang 157 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - trang 158 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận - trang 161 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 13

Soạn bài: Làng - Kim Lân (trang 174 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt - trang 175 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - trang 176 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm - trang 179 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 14

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long (trang 189 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt - trang 190 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự (Ngữ văn 9)
Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự - trang 192 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 15

Soạn bài: Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng (trang 202 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I) - trang 203 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt - trang 204 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn - trang 206 sgk Ngữ văn 9 Tập 1

Bài 16

Soạn bài: Cố hương - Lỗ Tấn (trang 218 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo) - trang 220 sgk Ngữ văn 9 Tập 1
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

Soạn bài: Những đứa trẻ - Go-ro-ky (trang 233 sgk Ngữ văn 9 Tập 1)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 9 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm (trang 6 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Khởi ngữ - trang 7 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp - trang 10 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp - trang 11 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 19

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi (trang 17 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Các thành phần biệt lập - trang 19 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - trang 20 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - trang 23 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) - Ngữ văn 9

Bài 20

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan (trang 30 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - trang 31 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5 - Ngữ văn 9
Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - trang 35 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 21

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - trang 41 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - trang 43 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 22

Soạn bài: Con cò - Chế Lan Viên (trang 48 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - trang 49 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Ngữ văn 9

Bài 23

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải (trang 57 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Viếng lăng bác - Viễn Phương (trang 60 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - trang 63 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Ngữ văn 9
Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Ngữ văn 9
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6 - Ngữ văn 9

Bài 24

Soạn bài: Sang thu - Hữu Thỉnh (trang 71 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Nói với con - Y Phương
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý - trang 75 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9
Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9

Bài 25

Soạn bài: Mây và sóng - Tago (trang 88 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập về thơ - trang 89 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - trang 90 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng - trang 94 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2
Soạn bài: Kiểm tra về thơ - trang 96 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) - trang 97 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7 - Ngữ văn 9

Bài 27

Soạn bài: Bến quê - Nguyễn Minh Châu (trang 107 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II - trang 109 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9

Bài 28

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê (trang 121 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 7
Soạn bài: Biên bản - trang 125 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 29

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô (trang 129 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp - trang 130 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Luyện tập viết biên bản - trang 134 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Hợp đồng - trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 30

Soạn bài: Bố của Xi-Mông (Mô-pa-xăng) - trang 143 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9 - trang 144 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - trang 145 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 31

Soạn bài: Con chó Bấc - G.Lân-đơn (trang 154 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Kiểm tra về truyện - trang 155 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - trang 155 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng - trang 157 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 32

Soạn bài: Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng (trang 166 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài - trang 167 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Tổng kết phần tập làm văn - trang 170 sgk Ngữ văn 9 Tập 2

Bài 33

Soạn bài: Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ (trang 180 sgk Ngữ văn 9 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần văn học - trang 181 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ văn 9

Bài 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - trang 193 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - trang 200 sgk Ngữ văn 9 Tập 2
Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - trang 202 sgk Ngữ văn 9 Tập 2