Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 9 (cực ngắn) Soạn Văn 9 (cực ngắn) gồm 131 bài viết là các bài tập soạn văn cực ngắn. Loạt bài viết này là các bài soạn văn 9 tập 1 và tập 2 từ bài 1 đến bài 34:
Mục lục các bài soạn văn:
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Bài 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
...

Mục lục Soạn Văn 9 (cực ngắn)

Soạn văn 9 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh
Soạn bài: Các phương châm hội thoại
Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Bài 4

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương
Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Bài 5

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí
Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du
Soạn bài: Chị em Thúy Kiều
Soạn bài: Cảnh ngày xuân
Soạn bài: Thuật ngữ
Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự

Bài 7

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích
Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều
Soạn bài: Trau dồi vốn từ
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Bài 8

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán
Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 9

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (I)

Bài 10

Soạn bài: Đồng chí
Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Soạn bài: Kiểm tra truyện trung đại
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá
Soạn bài: Bếp lửa
Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ

Bài 12

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Soạn bài: Ánh trăng
Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13

Soạn bài: Làng
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt
Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Soạn bài: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Bài 14

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự
Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự

Bài 15

Soạn bài: Chiếc lược ngà
Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt
Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn

Bài 16

Soạn bài: Cố hương
Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

Soạn bài: Những đứa trẻ
Soạn bài: Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 9 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Bàn về đọc sách
Soạn bài: Khởi ngữ
Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp
Soạn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ
Soạn bài: Các thành phần biệt lập
Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5
Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22

Soạn bài: Con cò
Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ
Soạn bài: Viếng lăng bác
Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6

Bài 24

Soạn bài: Sang thu
Soạn bài: Nói với con
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý
Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25

Soạn bài: Mây và sóng
Soạn bài: Ôn tập về thơ
Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Soạn bài: Kiểm tra về thơ
Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7

Bài 27

Soạn bài: Bến quê
Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Soạn bài: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 7
Soạn bài: Biên bản

Bài 29

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp
Soạn bài: Luyện tập viết biên bản
Soạn bài: Hợp đồng

Bài 30

Soạn bài: Bố của Xi-Mông
Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9
Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31

Soạn bài: Con chó Bấc
Soạn bài: Kiểm tra về truyện
Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32

Soạn bài: Bắc Sơn
Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài
Soạn bài: Tổng kết phần tập làm văn

Bài 33

Soạn bài: Tôi và chúng ta
Soạn bài: Tổng kết phần văn học
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi