Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 11 (cực ngắn) Soạn Văn 11 (cực ngắn) gồm 93 bài viết là các bài văn siêu ngắn được biên soạn sát với nội dung trong sgk Ngữ văn 11 tập 1 và tập 2. Các bài viết được viết theo các bài học của các tuần.

Tuần 1

- Vào phủ Chúa Trịnh

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

- Tự tình - Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu)

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

- Thương vợ (Trần Tế Xương)

- Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

- Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

- Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)

- Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

- Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

- Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

- Ngữ cảnh

...

Mục lục Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Soạn văn 11 Tập 1

Tuần 1

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 2

Soạn bài: Tự tình - Hồ Xuân Hương - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thao tác lập luận phân tích - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 3

Soạn bài: Thương vợ - Trần Tế Xương - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 4

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 5

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 6

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 7

Soạn bài: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 8

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 9

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 10

Soạn bài: Hai đứa trẻ (Thạch Lam) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Ngữ cảnh - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 11

Soạn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 12

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 13

Soạn bài: Một số thể loại văn học: thơ, truyện - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 14

Soạn bài: Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Bản tin - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 15

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập viết bản tin - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 16

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 17

Soạn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Ôn tập phần Văn học - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 18

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 11 Tập 2

Tuần 19

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Nghĩa của câu - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 20

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 21

Soạn bài: Vội vàng (Xuân Diệu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 22

Soạn bài: Tràng Giang (Huy Cận) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 23

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Tương tư (Nguyễn Bính) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Chiều xuân (Anh Thơ) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 25

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 26

Soạn bài: Tôi yêu em (Pu-Skin) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 27

Soạn bài: Người trong bao (Sê-khốp) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 28

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

Soạn bài: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 33

Soạn bài: Ôn tập phần văn học (Kì 2) - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận - Soạn Văn 11 (cực ngắn)

Tuần 34

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2 - Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Soạn Văn 11 (cực ngắn)