Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Vật Lí 7

Giải SBT Vật Lí 7

Giới thiệu về Giải SBT Vật Lí 7

Ảnh Giải SBT Vật Lí 7 Giải SBT Vật Lí 7 gồm có 3 chương với tổng số 26 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Quang học gồm 7 bài viết
Chương 2: Âm học gồm 6 bài viết
Chương 3: Điện học gồm 13 bài viết.
Giải SBT Vật Lí 7 giúp các em học sinh lớp 7 có được cách giải các bài tập trong SBT Vật Lí 7, từ đó thêm nắm chắc kiến thức và đạt được kết quả cao trong học tập!

Mục lục Giải SBT Vật Lí 7

Chương 1: Quang học

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng - trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 2: Sự truyền ánh sáng - trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng - trang 9 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng - trang 12 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - trang 15 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 7: Gương cầu lồi - trang 18 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 8: Gương cầu lõm - trang 21 Sách bài tập Vật Lí 7

Chương 2: Âm học

Bài 10: Nguồn âm - trang 23 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 11: Độ cao của âm - trang 26 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 12: Độ to của âm - trang 28 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 13: Môi trường truyền âm - trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang - trang 32 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn - trang 34 Sách bài tập Vật Lí 7

Chương 3: Điện học

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát - trang 36 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 18: Hai loại điện tích - trang 38 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - trang 41 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại - trang 44 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện - trang 48 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - trang 50 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện - trang 53 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 24: Cường độ dòng điện - trang 56 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 25: Hiệu điện thế - trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện - trang 63 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp - trang 68 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song - trang 72 Sách bài tập Vật Lí 7
Bài 29: An toàn khi sử dụng điện - trang 78 Sách bài tập Vật Lí 7