Trang chủ > Lớp 6 > Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn

Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn

Ảnh Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn gồm có phần mở đầu và 2 phần bài học. Nội dung cụ thể như sua:
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại gồm 5 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X gồm có 4 chương với 21 bài viết
Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta gồm 2 bài viết
Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc gồm 7 bài viết
Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập gồm 9 bài viết
Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X gồm 3 bài viết.

Mục lục Giáo án Lịch Sử 6 chuẩn

Mở đầu

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 7: Ôn tập

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 14: Nước Âu Lạc
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo)
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 16: Ôn tập chương I và II

Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 25: Ôn tập chương III

Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Giáo án Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Giáo án Lịch Sử 6 Bài 28: Ôn tập