Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Sinh học 6

Giải VBT Sinh học 6

Giới thiệu về Giải VBT Sinh học 6

Ảnh Giải VBT Sinh học 6 Giải VBT Sinh học 6 gồm 10 chương với tổng số 60 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Mở đầu môn Sinh học gồm 2 bài viết
Đại cương về giới Thực vật gồm 2 bài viết
Chương 1: Tế bào thực vật gồm 4 bài viết
Chương 2: Rễ gồm 5 bài viết
Chương 3: Thân 6 bài viết
.....
Chương 9: Vai trò của thực vật gồm 5 bài viết
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm 6 bài viết
Giải VBT Sinh học 6 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách bài tập Sinh học 6. Qua đó giúp các em thêm yêu bộ môn sinh học này.

Mục lục Giải VBT Sinh học 6

Mở đầu môn Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống
Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật
Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Bài 6: Quan sát tế bào thực vật
Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)
Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân
Bài 14: Thân dài ra do đâu ?
Bài 15: Cấu tạo trong của thân non
Bài 16: Thân to ra do đâu?
Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân
Bài 18: Biến dạng của thân

Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá
Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
Bài 21: Quang hợp
Bài 21: Quang hợp (tiếp theo)
Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Bài 23: Cây hô hấp không?
Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu
Bài 25: Biến dạng của lá

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Bài 29: Các loại hoa
Bài 30: Thụ phấn
Bài 30: Thụ phấn (tiếp theo)
Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả
Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 34: Phát tán của quả và hạt
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo
Bài 38: Rêu - cây rêu
Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ
Bài 40: Hạt trần - Cây thông
Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín
Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật
Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo)
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50: Vi khuẩn
Bài 50: Vi khuẩn (tiếp theo)
Bài 51: Nấm
Bài 51: Nấm (tiếp theo)
Bài 52: Địa y
Bài 53: Tham quan thiên nhiên