Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Địa Lí 11

Giải BT Địa Lí 11

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 11

Ảnh Giải BT Địa Lí 11 Giải BT Địa Lí 11 là cách giải các bài tập theo chương trình Địa Lý 11. Nội dung bài tập là các kiến thức ở hai chương:
A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới gồm có 5 bài học: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế...
Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
B - Địa lí khu vực và quốc gia gồm có 7 bài học: Hợp chủng quốc Hoa Kì, Liên minh châu Âu (EU), liên bang Nga, Nhật Bản, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc, Khu vực Đông Nam Á, Ô-xtrây-li-a...

Mục lục Giải BT Địa Lí 11

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Giải BT Địa Lí 11
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế - Giải BT Địa Lí 11
Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu - Giải BT Địa Lí 11
Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển - Giải BT Địa Lí 11
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Bài 5 Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi - Giải BT Địa Lí 11
Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh - Giải BT Địa Lí 11
Bài 5 Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á - Giải BT Địa lí 11

B - Địa lí khu vực và quốc gia

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
Bài 6 Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Giải BT Địa Lí 11
Bài 6 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11
Bài 6 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì - Giải BT Địa Lí 11
Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
Bài 7 Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới - Giải BT Địa Lí 11
Bài 7 Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển - Giải BT Địa Lí 11
Bài 7 Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu - Giải BT Địa Lí 11
Bài 7 Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức - Giải BT Địa Lí 11
Bài 8: Liên bang Nga
Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội - Giải BT Địa Lí 11
Bài 8 Tiết 2: Kinh tế - Giải BT Địa Lí 11
Bài 8 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga - Giải BT Địa Lí 11
Bài 9: Nhật Bản
Bài 9 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Giải BT Địa Lí 11
  - Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
  - Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
  - Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
  - Tiết 2: Kinh tế
  - Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
  - Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
  - Tiết 2: Kinh tế
  - Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
  - Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
  - Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
  - Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a