Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Vật Lí 10 nâng cao

Giải BT Vật Lí 10 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 10 nâng cao

Ảnh Giải BT Vật Lí 10 nâng cao Giải BT Vật Lí 10 nâng cao gồm 60 bài viết là phương pháp giải các bài tập Vật Lí lớp 10 nâng cao. Loạt bài này là các bài tập nâng cao xoay quanh kiến thức của phần 1 và phần 2 chương trình sgk Vật Lí 10.
Phần 1: Cơ học
Chương 1: Động học chất điểm
Chương 2: Động lực học chất điểm
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương 4: Các định luật bảo toàn
Phần 2- Nhiệt học
Chương 5: Chất khí
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Mục lục Giải BT Vật Lí 10 nâng cao

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ học
Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 6: Sự rơi tự do
Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành
Bài 12: Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực
Bài 14: Định luật I Niu-tơn
Bài 15: Định luật II Niu-tơn
Bài 16: Định luật III Niu-tơn
Bài 17: Lực hấp dẫn
Bài 18: Chuyển động của vật bị ném
Bài 19: Lực đàn hồi
Bài 20: Lực ma sát
Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực
Bài 23: Bài tập về động lực học
Bài 24: Chuyển động của hệ vật
Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song
Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định
Bài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
Bài 33: Công và công suất
Bài 34: Động năng. Định lí động năng
Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
Bài 36: Thế năng đàn hồi
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi
Bài 39: Bài tập về các định luật bảo toàn
Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan
Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Phần 2: Nhiệt học

Chương 6: Chất khí

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
Bài 45: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy - xác
Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép
Bài 49: Bài tập về chất khí

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 50: Chất rắn
Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ
Bài 57: Thực hàng: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học