Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Vật Lí 11 nâng cao

Giải BT Vật Lí 11 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 11 nâng cao

Ảnh Giải BT Vật Lí 11 nâng cao Giải BT Vật Lí 11 nâng cao là phương pháp giải các bài tập Vật Lí 11 chương trình nâng cao. Các bài viết bám sát nội dung kiến thức của hai phần:
Mục lục chương trình Vật Lí 11 nâng cao gồm 2 phần chia thành 7 chương:
Phần 1: Điện học - Điện từ học
Chương 1: Điện tích - Điện trường (9 bài)
Chương 2: Dòng điện không đổi (7 bài)
Chương 3: Dòng điện trong các môi trường (9 bài)
Chương 4: Từ trường (12 bài)
Chương 5: Cảm ứng điện từ (6 bài)
Phần 2: Quang hình học
Chương 6: Khúc xạ ánh sáng (3 bài)
Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang (10 bài)

Mục lục Giải BT Vật Lí 11 nâng cao

Phần 1: Điện học - Điện từ học

Chương 1: Điện tích - Điện trường

Bài 1: Điện tích - Định luật Cu lông
Bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường
Bài 4: Công của lực điện. Hiệu điện thế
Bài 5: Bài tập về lực cu lông và điện trường
Bài 6: Vật dẫn và điện môi trong điện trường
Bài 7: Tụ điện
Bài 8: Năng lượng điện trường
Bài 9: Bài tập về tụ điện

Chương 2: Dòng điện không đổi

Bài 10: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Bài 11: Pin và acquy
Bài 12: Điện năng và công suất điện. Định luật Jun-len-xơ
Bài 13: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 14: Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ
Bài 15: Bài tập về định luật Ôm và công suất điện
Bài 16: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Bài 17: Dòng điện trong kim loại
Bài 18: Hiện trượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
Bài 19: Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây
Bài 20: Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân
Bài 21: Dòng điện trong chân không
Bài 22: Dòng điện trong chất khí
Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 24: Linh kiện bán dẫn
Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính của chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khếch đại của tranzito

Chương 4: Từ trường

Bài 26: Từ trường
Bài 27: Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
Bài 28: Cảm ứng từ. Định luật Am-pe
Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
Bài 30: Bài tập về từ trường
Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe
Bài 32: Lực lo-ren-xơ
Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
Bài 34: Sự từ hóa các chất. Sắt từ
Bài 35: Từ trường Trái Đất
Bài 36: Bài tập về lực
Bài 37: Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Chương 5: Cảm ứng điện từ

Bài 38: Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
Bài 39: Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
Bài 40: Dòng điện Fu-cô
Bài 41: Hiện tượng tự cảm
Bài 42: Năng lượng từ trường
Bài 43: Bài tập về cảm ứng điện từ

Phần 2: Quang hình học

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Bài 44: Khúc xạ ánh sáng
Bài 45: Phản xạ toàn phần
Bài 46: Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang

Bài 47: Lăng kính
Bài 48: Thấu kính mỏng
Bài 49: Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng
Bài 50: Mắt
Bài 51: Các tật của mắt và cách khắc phục
Bài 52: Kính lúp
Bài 53: Kính hiển vi
Bài 54: Kính thiên văn
Bài 55: Bài tập về dụng cụ quang
Bài 56: Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì