Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Lịch sử 7

Giải SBT Lịch sử 7

Giới thiệu về Giải SBT Lịch sử 7

Ảnh Giải SBT Lịch sử 7 Giải SBT Lịch sử 7 gồm 2 phần với 34 bài viết.
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại với 7 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX gồm 6 chương với 27 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) với 2 bài viết
.......
Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX với 5 bài viết.
Giải SBT Lịch sử 7 giúp các em học sinh lớp 7 biết cách giải các bài tập trong sách bài tập lịch sử 7, từ đó thêm yêu thích môn học này hơn.

Mục lục Giải SBT Lịch sử 7

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - trang 3 SBT Lịch Sử 7
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu - trang 9 SBT Lịch Sử 7
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến - trang 12 SBT Lịch Sử 7
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - trang 15 SBT Lịch Sử 7
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - trang 18 SBT Lịch Sử 7
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - trang 22 SBT Lịch Sử 7

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập - trang 25 SBT Lịch Sử 7
Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - trang 27 SBT Lịch Sử 7

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI - XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước - trang 30 SBT Lịch Sử 7
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) -- trang 32 SBT Lịch Sử 7
Đề kiểm tra 1 tiết học kì I - trang 36 SBT Lịch Sử 7
Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 37 SBT Lịch Sử 7

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV)

Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII - trang 42 SBT Lịch Sử 7
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) - trang 45 SBT Lịch Sử 7
Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần - trang 49 SBT Lịch Sử 7
Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV - trang 52 SBT Lịch Sử 7
Bài 17: Ôn tập chương II và chương III - trang 55 SBT Lịch Sử 7

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV - trang 60 SBT Lịch Sử 7
Đề kiểm tra học kì I - trang 64 SBT Lịch Sử 7
Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - trang 65 SBT Lịch Sử 7
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ - trang 69 SBT Lịch Sử 7
Bài 21: Ôn tập chương IV - trang 73 SBT Lịch Sử 7

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - trang 77, 78 SBT Lịch Sử 7
Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - trang 79 SBT Lịch Sử 7
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII - trang 83 SBT Lịch Sử 7
Bài 25: Phong trào Tây Sơn - trang 86 SBT Lịch Sử 7
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - trang 89 SBT Lịch Sử 7
Đề kiểm tra 1 tiết học kì II - trang 92 SBT Lịch Sử 7

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 93 SBT Lịch Sử 7
Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - trang 95 SBT Lịch Sử 7
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI - trang 99 SBT Lịch Sử 7
Bài 30: Tổng kết - trang 103 SBT Lịch Sử 7
Đề kiểm tra học kì II